E-mail disclaimer

Informatie over onze e-mail disclaimer.

Neem contact op met ons

Onze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u een bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Aan het bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail kunt u contact met de afzender opnemen. Stichting Wateropleidingen, K.v.K. Utrecht 30118391.

Our e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee. If you receive an e-mail and you are not the addressee, then please delete it from your system and notify the person who sent it to you. Wateropleidingen will not be liable for damage relating to the communication by e-mail of data or documents. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender. Stichting Wateropleidingen is registered with the trade register under number 30118391.