Didactiek

Werkwijze: Didactiek

Neem contact op met ons

Didactiek
De docenten van Wateropleidingen zijn in de praktijk werkzame professionals, inhoudelijk deskundig op hun vakgebied.
Wateropleidingen verzorgt voor (startende) docenten een didactische training Van vakspecialist naar docent en Activerend doceren. De onderwijskundigen van Wateropleidingen verzorgen de inhoudelijke en didactisch aspecten tijdens de ontwikkeling en uitvoering van een cursus. Het is belangrijk dat de leerdoelen en de leerstof van een cursus aansluiten op de voorkennis en de leerbehoefte van de cursist. Een cursus is veel meer dan een lesboek. Het is een adequate combinatie van inhoudelijke kennis, didactische werkvormen en een inspirerende docent. Naast didactische trainingen organiseren we masterclasses en is er een didactische vraagbaak. We observeren de doceerkwaliteit van de docenten regelmatig. Neem voor vragen contact op met Els Vernooij.