Kwaliteit

Werkwijze: Kwaliteit

Neem contact op met ons

Kwaliteit

DNV_MC_ISO9001_fc
Wateropleidingen neemt de zorg voor de kwaliteit serieus. Het Kwaliteitsmanagement-systeem Wateropleidingen voldoet aan de eisen van de internationale standaard NEN-ISO 9001. We werken sinds 1998 volgens het ISO-9001 gecertificeerde kwaliteitshandboek. Tijdens de jaarlijkse audit worden het handboek en alle procedures grondig gecontroleerd. Elke cursus of module wordt na afloop door de cursisten geëvalueerd op de aspecten inhoud, actualiteit, praktijkgerichtheid, docenten, locatie en dienstverlening. De inhoud, actualiteit en de docenten krijgen hoge scores in de evaluaties (gemiddelde score 3,95 op een schaal van 0 - 5) en ook het oordeel over de cursus/opleiding in zijn totaliteit is vrijwel altijd goed.