Co-creatie: het werkt

Blog van Wateropleidingen: Co-creatie: het werkt

Neem contact op met ons

Bij Wateropleidingen wisselen we regelmatig ervaringen uit over de opzet van een cursus. Meestal doen we dat nadat de evaluatiegegevens zijn verzameld en besproken. Dit is essentieel voor een beroepsgroep of opdrachtgever om zo vast te stellen wat het rendement is van een scholingstraject.

Nu krijg ik de evaluatie van een project onder ogen waarin bijna alles klopte. Een project dat in co-creatie is uitgevoerd. Hoe dat werkt? Dat zal ik kort vertellen.

Het begon met een gesprek met een teamleider van een drinkwaterbedrijf over de kwaliteit van zijn medewerkers. Zijn vraag aan Wateropleidingen was om transparant te maken wat het kennisniveau van zijn medewerkers is en hoe zij de nieuwe wet- en regelgeving toepassen in hun werk.  Een platform van de beroepsgroep herkende deze vraag waardoor draagvlak ontstond. Beide partijen vonden een professionaliseringsslag van de beroepsgroep zinvol. Wateropleidingen ontwikkelde in samenspraak met een delegatie van het platform en ervaren docenten een 3-daags cursustraject. Vakmensen ontwikkelden het cursusmateriaal en de uitvoering van 10 trainingen kreeg vorm. Ingrediënten voor deze professionalisering waren de inzet van een digitaal platform, intensieve onderlinge kennisuitwisseling, reflectie op het eigen werk en een toets.

En nu verschijnt het evaluatierapport. Het laat zien dat de kennis van de deelnemers weer up to date is, vaardigheden aangescherpt zijn en dat er meer duidelijkheid is over het toepassen van de regelgeving in de praktijk. Prachtig. Echt co-creatie.

Els Vernooij (Wateropleidingen)

* Dit blog kunt u via de share-buttons (zie rechts boven) op uw eigen Facebook, twitter pagina etc. delen. *

Co-creatie

Blogupdates ontvangen?

Om op de hoogte te blijven van onze laatste blogs, kunt u ons volgen op Twitter of u aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief "E-Waternieuws''.