Meer kenniscirculatie: extra stages, excursies, praktijkbezoeken en jobrotation

Blog van Wateropleidingen: Meer kenniscirculatie: extra stages, excursies, praktijkbezoeken en jobrotation

Neem contact op met ons

Een extra stimulans voor het maken van krachtige opleidingen vinden we in het laatste WRR-rapport ‘Naar een lerende economie'. Versterk het verdienvermogen (mooi woord!) is het advies. Kenniscirculatie  gaat verder dan het bevorderen van een kenniseconomie. Bij een kenniseconomie staat de productie van nieuwe kennis bovenaan. Bij kenniscirculatie gaat het juist om het beter gebruiken van bestaande kennis. Nieuwe kennis ontwikkelen blijft  belangrijk maar er gaat veel meer aandacht uit naar het mobiliseren en toepassen van ideeën en technieken in andere bedrijven, sectoren of landen. Concreet betekent dit: extra stages, excursies, praktijkbezoeken en jobrotation.

Enorm zinvol, denk ik, vooral om inzicht te bevorderen en te kunnen innoveren. De toetsbaarheid van dit type leeractiviteiten is niet eenvoudig. Ervaringen en inzichten laten zich niet makkelijk toetsen op goed of fout. Dit neemt echter niet weg dat ik het bijzonder waardevol vind om kenniscirculatie expliciet te maken in onze opleidingen.

Deze week had ik een overleg met de scholingscommissie van de Vereniging voor Zuiveringsbeheerders (VVZB). Deze commissie bestaat uit Martin Oordt (waterschap Zuiderzeeland), Andy Schellen (waterschap Hollandse Delta), Peter Knaapen (hoogheemraadschap van Rijnland) en Jan Peter Speelman (hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard). Een team van betrokken afdelingshoofden: deskundig met een speciaal hart voor opleiding en ontwikkeling. Voor Wateropleidingen is deze commissie van groot belang voor goede afstemming met de vragen en ontwikkelingen binnen de waterzuivering. Ik ga er naar toe om een voorstel toe te lichten waarin wij cursisten de mogelijkheid bieden om een opleiding van Wateropleidingen te combineren met het behalen van een erkend MBO-diploma. Voor jongeren een mooie kans om te werken, geld te verdienen, kennis en ervaring op te doen binnen de waterschappen, een diploma van Wateropleidingen te ontvangen én een MBO-diploma te behalen. Voor de waterschappen een mooie kans om jongeren aan het bedrijf te binden, banen te creëren en intern kennis over te dragen. Ook een vorm van kenniscirculatie.

Dat zou mooi zijn: leeractiviteiten gericht op kenniscirculatie expliciet maken in de opleidingstrajecten.

Els Vernooij (Wateropleidingen)

* Dit blog kunt u via de share-buttons (zie rechts boven) op uw eigen Facebook, twitter pagina etc. delen. *

WRR rapport-Naar een lerende economie

Blogupdates ontvangen?

Om op de hoogte te blijven van onze laatste blogs, kunt u ons volgen op Twitter of u aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief "E-Waternieuws''.