70-20-10-model

Blog van Wateropleidingen: 70-20-10-model

Neem contact op met ons

Vorige week sprak ik met Dunea over de inrichting van een intern leertraject voor Hygiënisch Werken en de Duingedragscode. Het 70-20-10 model kwam ook ter sprake. Dit model wordt tegenwoordig weer vaak gebruikt om de contouren van een leertraject te bepalen. Het model zegt ons dat 70% van ons leren plaatsvindt op een informele manier op het werk, 20% tijdens onderlinge kennisdeling en 10% tijdens cursussen. Of het één echt te scheiden is van het ander, daar kunnen we lang over discussiëren. Wat ik interessant vind is de toenemende aandacht voor het leren in de praktijk en op de werkvloer. Daar ben ik enorm blij mee.

De basis begint bij het Mbo, Hbo of de Universiteit. Een fase in ieders leven om fulltime met leren bezig te zijn. In de hoop dat iedereen een opleiding kiest om verder te ontwikkelen en te leren. Veel abstracte modellen, basistheorieën, stages en onderzoek komen aan de orde. Volgens het 70-20-10-model valt deze vorm van scholing onder het formele (10%) leren. Daarna gaan we de praktijk in.

De opleidingen en cursussen van Wateropleidingen worden bezocht door mensen die al werkzaam zijn in de praktijk. De kennis en vaardigheden die onze cursisten opdoen willen zij gebruiken in hun huidige of toekomstige werk. Alles wat je moet kennen en kunnen in je vak leer je ook door te doen, af te kijken bij een collega, feedback te krijgen en vragen, en door coaching. Tijdens en na  een opleiding laten de cursisten op de werkvloer zien wat ze hebben geleerd. Hierdoor leren collega's weer van de cursisten. Kunnen zíj weer afkijken.

Regelmatig krijgen cursisten tijdens de lessen opdrachten die zij moeten bespreken met collega's. De collega's geven weer input aan de cursisten, zodat zij de opdrachten kunnen maken. De cursisten geven op hun beurt weer terugkoppeling aan hun collega's. Meelopen met mede-cursisten, als onderdeel van een opleiding, is ook weer onderlinge kennisdeling.

Werkvormen zoals elkaars inspectierapporten beoordelen, vraaggesprekken voeren met cursisten, verslag maken van werk in uitvoering, vinden plaats op het werk, in kennisdelingssessies én tijdens de opleidingen. Door aandacht te schenken aan kennisdeling tijdens onze opleidingen ondersteunen we het informele leren(70%).

Dat deze leeractiviteiten werken en echt aansluiten bij de praktijk, daar gaat het mij om. Prachtig.

Els Vernooij (Wateropleidingen)

* Dit blog kunt u via de share-buttons (zie rechts boven) op uw eigen Facebook, twitter pagina etc. delen. *

Kennis delen op de werkvloer

Blogupdates ontvangen?

Om op de hoogte te blijven van onze laatste blogs, kunt u ons volgen op Twitter of u aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief "E-Waternieuws''.