Meer rendement van de cursussen

Blog van Wateropleidingen: Meer rendement van de cursussen

Neem contact op met ons

Als ik op de parkeerplaats van het waterschap mijn auto uitstap, zie ik Ton al achter het raam naar me zwaaien. Vorige maand heeft hij, met een groep collega's, een opleiding gevolgd. Enthousiast vertelt Ton me even later over de resultaten. Zijn collega's zagen direct dat het onderwerp uit de opleiding in hun werk belangrijk is. Heel belangrijk. Dus wilden ze meer! Vragend kijkt Ton me aan: "Zou het mogelijk zijn dat wij hier binnen het waterschap zelf met het geleerde kunnen oefenen? Zodat de kennis nog beter beklijft? Verschillende collega's hebben hier al naar gevraagd." Ze hadden geen duidelijk beeld bij hoe dit georganiseerd kan worden.

Uit onderzoek blijkt dat het rendement van cursussen nogal eens beperkt wordt doordat er te weinig follow-up is naar de werkplek. Cursisten zijn soms erg tevreden over de inhoud van een training omdat de docent zowel vakinhoudelijk als didactisch zijn vak verstaat. Iedereen is dan tevreden op dat moment maar of er ook echt iets geleerd is, blijft dan vaag. Te weinig wordt de verbinding gemaakt met het toepassen van het geleerde op de werkplek. Zonde van tijd, geld en inspanning.

Het hoeft niet altijd zo te blijven. Zorgdragen dat tijdens en na de cursus oefenmogelijkheden en coaching beschikbaar is, is goed mogelijk.

Alle cursussen kunnen verzorgd worden met een maximale vertaalslag naar de praktijk. Dat is mooi gezegd, maar hoe bereik je dat in de praktijk?

Met de tips van Wateropleidingen kan je dat bereiken. Op de eerste plaats kan je als leidinggevende deelnemen aan een bijeenkomst bij de start van een opleiding. Tijdens een Meet de Manager-bijeenkomst krijg je alles te horen over de opbouw en inhoud van de opleiding zodat je weet van welke nieuwe kennis je als leidinggevende gebruik kunt maken. Een andere methode is om de praktijkopdrachten van de cursist te delen of zelfs te bespreken met collega's. Bovendien kun je een interne praktijkopleider aanwijzen die de cursist begeleidt. Na afloop van de cursus krijg je handvatten zodat de cursist de lesstof kan blijven oefenen. Een laatste is dat je na een bepaalde tijd een interne bijeenkomst organiseert waarin je kunt vaststellen of de nieuwe kennis goed wordt toegepast.

Wil je ook meer rendement van cursussen? Neem dan contact op met Els Vernooij van Wateropleidingen (030) 60 69 421.

* Dit blog kan je via de share-buttons (zie rechts boven) op uw eigen Facebook, twitter pagina etc. delen. *

Blog Wateropleidingen - Meer rendement van de cursussen

Blogupdates ontvangen?

Om op de hoogte te blijven van onze laatste blogs, kan je ons volgen op Twitter of je aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief "E-Waternieuws''.