Vlaamse dijken en Lerende netwerken

Blog van Wateropleidingen: Vlaamse dijken en Lerende netwerken

Neem contact op met ons

Onlangs was ik in Vlaanderen voor de uitvoering van onze cursus Visuele Inspectie van Waterkeringen. Een speciale uitvoering! De groep geselecteerde deelnemers kwamen van verschillende overheidsorganen, allen betrokken bij het beheer en onderhoud van dijken in Vlaanderen. En wat was het doel van de cursus? De opdrachtgever wilde een inhoudelijke discussie over de Nederlandse kennis en kunde van visuele inspectie van waterkeringen.  Kortom: kennis uit Nederland en een discussie over de mogelijkheden om deze kennis in Vlaamse context te gebruiken.

Wereldwijd zijn er veel netwerken in de watersector. Netwerken zijn van belang om samenwerking en kennisdeling te bespoedigen. Vaak wordt een conferentie belegd, iedereen erbij gehaald (of juist niet) en presentaties gehouden. In de praktijk draait een congres om één ding: zenden, zenden, zenden.  Maar een specifieke cursus voor een geselecteerde groep deelnemers met daaromheen ruimte voor discussie over het doel en vorming van het netwerk? Dat hoor je minder en zorgt wel voor een afwisseling en overbrengen van Nederlandse kennis en implementeren van kennis in de juiste (lokale) context.

En is dit uitstapje naar Vlaanderen nu toevallig of komt het vaker voor? Je raadt het al: half juli 2015  organiseert Wateropleidingen een seminar in Kosovo. In samenwerking met PUM en partijen in Kosovo. De basis is de cursus afvalwater zuivering, alleen .. het nevendoel is een netwerk vormen om het thema waterzuivering meer op de kaart te zetten in Kosovo. Dus wat zie je? Een bestaande cursus op basis van Nederlandse kennis met daaromheen ruimte voor discussie over hoe dit te waarborgen in de context van Kosovo.

Voordelen van deze aanpak:

  • De kennis en kunde wordt grijpbaar en praktisch
  • In één land komen stakeholders van verschillende afdelingen/organisaties bij elkaar.

Wateropleidingen kan helpen met:

  • Maatwerk van inhoudelijke cursussen
  • Aanleveren van docenten/experts die de cursussen geven.
  • Moderators die het proces bewaken

Het resultaat is dat het deel van de Nederlandse kennis, dat direct bruikbaar is voor een land, wordt geabsorbeerd. Het zenden, zenden, zenden vanuit één positie wordt meer een discussie en interactie. Het lerende netwerk is begonnen en als je eenmaal iets weet; wil je meer weten.

Meer informatie: Johan Oost (030) 60 69 417

* Dit blog kan je via de share-buttons (zie rechts boven) op jouw eigen Facebook, twitter pagina etc. delen. *

Blog van Wateropleidingen - Vlaamse dijken en Lerende netwerken

Blogupdates ontvangen?

Om op de hoogte te blijven van onze laatste blogs, kan je ons volgen op Twitter of je aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief "E-Waternieuws''.