Help ik moet naar het buitenland

Blog van Wateropleidingen: Help ik moet naar het buitenland

Neem contact op met ons

‘Is mijn Engels een beetje op orde? Wat moet ik die mensen daar gaan vertellen? Zouden ze daar powerpoint presentaties kennen? Hoe werkt een tolk?' Sjaak Wit, teamleider van de afdeling beheer en onderhoud van een Waterschap, moet over twee weken naar Vietnam voor een buitenland project van zijn werkgever. ‘Help!'

Die hulpvraag klinkt niet alleen bij Sjaak Wit. Ook zijn directe collega's en collega's bij andere waterschappen kennen dit probleem. Je weet donders goed wat je wilt vertellen, maar bent voornamelijk in het (Europese) buitenland geweest, soms alleen voor vakantie. Nederlandse waterschappers worden in toenemende mate gevraagd om hun kennis te delen met buitenlandse counterparts. De Unie van Waterschappen heeft inmiddels negen samenwerkingslanden waar verschillende waterschappen hun mensen naar toe zenden en individuele waterschappen hebben daarnaast nog eigen projecten. Genoeg Sjaaks in Nederland dus.

Stel,  Sjaak komt aan in Vietnam. Alles is goed geregeld ... tot een kwartier voor de start van de training. De versie van zijn powerpoint doet het niet en hij weet niet hoe hij de beamer moet instellen. Een Vietnamese hulp die is ingevlogen, begrijpt hem niet. Al met al was het in een kwartiertje gefixt en Sjaak is lekker op weg in zijn presentatie. Maar dan ... Na een half uur ziet hij dat hij volgens zijn planning nog maar een kwartier is opgeschoten. Oorzaak: de vertaling van de tolk duurt lang.

Het hoeft niet zo te blijven. In de Nederlandse watersector hebben voldoende vakmensen ervaring opgedaan in het geven van trainingen, ook internationaal. Als we deze kennis nu beter zouden benutten om Sjaak te helpen, zou hij dan niet veel beter toegerust richting Vietnam gaan?

Het geven van een training vraagt naast inhoudelijke en culturele kennis, ook trainingsvaardigheden. De kunde om jouw verhaal zo te vertellen dat anderen het snappen. Daarnaast is het handig dat je alle logistieke zaken kan beheren als je daar bent. Al met al zorgt dat voor de opbouw van vertrouwen en dat is het begin om een goede presentatie te geven.

Hoe pak je dat nou aan, zo'n succesvolle presentatie of training verzorgen in het buitenland?

  • Stap 1: weet wie je doelgroep is en wat hun kennis is (inhoud)
  • Stap 2: vraag je af wat zij (en ook jij!) eruit willen halen (inhoud)
  • Stap 3: kijk hoe je de mensen training wilt geven (didactische vaardigheden)
  • Stap 4: pas je logistieke middelen aan (inlezen over het land/gebied/mensen)
  • Stap 5: wees flexibel in je verwachtingen: Dit vraagt kennis en kunde, maar vooral zelfvertrouwen.

Veel zaken heb je zelf in de hand als het om inhoud gaat. Inspelen op de situatie ter plekke vraagt een andere houding en andere vaardigheden. Door je hier op voor te bereiden zal je met meer vertrouwen aan de slag kunnen gaan.

Wil je meer weten over didactische vaardigheden, dus over de vraag hoe te trainen, dan kun je terecht bij Wateropleidingen, het trainingscentrum van de Nederlandse watersector, dat inmiddels ook al jaren trainers in het buitenland begeleidt.

Johan Oost (030) 60 69 417

* Dit blog kan je via de share-buttons (zie rechts boven) op uw eigen Facebook, twitter pagina etc. delen. *

Blog Wateropleidingen - Help ik moet naar het buitenland

Blogupdates ontvangen?

Om op de hoogte te blijven van onze laatste blogs, kan je ons volgen op Twitter of je aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief "E-Waternieuws''.