Examens, een onafhankelijke toets?

Blog van Wateropleidingen: Examens, een onafhankelijke toets?

Neem contact op met ons

Afgelopen zaterdag was ik op bezoek bij mijn goede vriendin Anke. Onder het voorbereiden van een gezamenlijke maaltijd hebben we bijgepraat over ons werk. Anke is docent wiskunde in het voortgezet onderwijs en ze zag er vermoeid uit. En waarom? Het is examentijd. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat de leerlingen en studenten moe worden in de examentijd!?

Bij examens in het voortgezet onderwijs gaan mijn gedachten altijd terug naar de gymzaal van St Eloy in Oostburg, met de losse wankele inklaptafeltjes. En de heimachine voor de nieuwbouw van het ziekenhuis op de achtergrond als grommende muziek. Tegenwoordig kun je je klacht indienen bij het LAKS, dat was toen wel anders. Dit jaar was het weer prijs bij het LAKS, het regende klachten en dat terwijl er nog geen enkel cijfer bekend is.

Welnu cijfers en corrigeren, daar ging mijn gesprek met Anke over. Zij, en met haar vele docenten voelen zich verontwaardigd en in hun eer gekrenkt nu ze zelf het examenwerk niet meer mogen nakijken. Het plan is dat de docenten vanaf volgend jaar 2e corrector worden. Goh, vroeg ik, waarom deze verontwaardiging, kijken jullie echt zelf na? Gebeurt het nakijken dan niet onafhankelijk? Deze vraag vloeide voort uit mijn kennis van onze eigen procedures bij Wateropleidingen. Hoe doen jullie dat examineren en corrigeren dan in het reguliere onderwijs?

Het Cito maakt, op basis van de landelijke eindtermen, de schriftelijke toetsen. De scholen ontvangen de verzegelde pakketten en nemen deze toetsen af op een landelijk vastgesteld tijdstip. Het gemaakte werk wordt beoordeeld door de eigen docent. Vervolgens wordt het beoordeelde werk, samen met  het oordeel gereviewd (=2e correctie) door een collega van een andere school. Soms betekent dat een hoge telefoonrekening vertrouwde Anke mij toe. En ik was verbaasd: "Dat is toch helemaal niet onafhankelijk"!?

Bij Wateropleidingen wordt ook getoetst, in totaal worden zo'n 1800 tentamens per jaar afgenomen. Sommige deelnemers zijn verplicht om een diploma te halen en ze bereiden zich op allerlei manieren voor op de tentamens: tijdens de lessen, op de DWO, tijdens de avonduren, van rijtjes stampen tot filmpjes bekijken. Ons examenbureau stelt de toetsen samen en neemt deze af op een vooraf vastgesteld tijdstip en plaats. Het gemaakte werk wordt gekopieerd en elk van de 2 nakijkers ontvangt een eigen set. De nakijkers zijn niet de docent. Het werk wordt door beide nakijkers beoordeeld op basis van voorbeelduitwerkingen. Zij plaatsen hun resultaten in een spreadsheet waarna de coördinator van Wateropleidingen de 2 sets scores vergelijkt. Bij grotere afwijkingen is er een gesprek tussen beide nakijkers en kunnen scores worden gemiddeld.

De werkwijze van Wateropleidingen is intensief. De zorg en onafhankelijkheid van beoordelen doet ons inziens recht aan de waarde van het diploma. Belangrijk voor de gediplomeerden en belangrijk voor de sector. Bij Wateropleidingen ben je aan het goede adres voor kwalitatieve tentamens.

Agnes Maenhout (Wateropleidingen)

Extra informatie: artikel 'Nieuwe nakijkregels schofferen docenten'

* Dit blog kan je via de share-buttons (zie rechts boven) op jouw eigen Facebook, twitter pagina etc. delen. *

Blog van Wateropleidingen - Examens, een onafhankelijke toets

Blogupdates ontvangen?

Om op de hoogte te blijven van onze laatste blogs, kan je ons volgen op Twitter of je aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief "E-Waternieuws''.