Het hoort erbij, cursisten die zakken voor een tentamen

Blog van Wateropleidingen: Het hoort erbij, cursisten die zakken voor een tentamen

Neem contact op met ons

Begin deze week bezocht Daan Spitzers, regiohoofd Evides Waterbedrijf, ons voor een Meet the Manager bijeenkomst. Hij vertelde dat hij blij was met het niveau van onze basisopleiding drinkwater. Dat er ook cursisten zakken voor de tentamens hoort er dan bij. Maar wie moet er dan zakken?

Is het de cursist die met een opleiding start terwijl zijn voorkennis ontbreekt? Of de cursist die geen tijd neemt om voorbereidende opdrachten te maken? Misschien de cursist die niet alle lesdagen bezoekt? Of iemand die niet actief deelneemt aan gesprekken en discussies tijdens de lesdagen?  Maar diegene dan die onvoldoende taken in zijn werkpakket heeft die horen bij de opleiding? Of iemand die nooit een vraag stelt? Die de oefententamens niet maakt of geen tijd krijgt van zijn werkgever om te studeren? Misschien wel de minst gemotiveerde cursist?

Uit onderzoek blijkt dat alle voornoemde factoren een rol spelen bij de vraag wie slaagt voor het tentamen en wie niet. Oefenen met de lesstof in de praktijk en herhalen van de theorie, geven de meeste garantie op succes.

Binnen verschillende vakgebieden bestaan bij Wateropleidingen al meerdere jaren dezelfde kwalificerende opleidingen. De diploma's van deze opleiding hebben een herkenbare waarde binnen de sector. De examens staan voor een vooraf vastgesteld niveau. Een niveau dat de sector wil handhaven.

Het is niet erg als er cursisten zakken voor een tentamen. Weliswaar enorm vervelend voor een individuele cursist, maar ook een belangrijke indicatie voor het niveau van de opleiding . "Je krijgt dit diploma niet, maar je moet het verdienen". Mooi gezegd, maar wat doet Wateropleidingen om de cursisten te ondersteunen bij het leren? Hieronder 9 manieren op een rijtje.

  • Voor steeds meer opleidingen een intake organiseren met een bijpassend studieadvies;
  • Helderheid in de exameneisen creëren bij de start van de opleiding;
  • Oefenvragen en voorbereidende opdrachten op de Digitale Wateropleidingen klaarzetten voor de cursist , om de lesstof te oefenen (24/7 beschikbaar);
  • Een sterke koppeling met de praktijk van het vak behandelen tijdens de lessen;
  • Extra begeleiding organiseren via een training Basisvaardigheden of e-learning module Wiskunde;
  • Beschikbaar stellen van een oefententamen;
  • Organiseren van een tentamentraining;
  • Meet the Manager bijeenkomsten organiseren om leidinggevenden van cursisten te informeren over de opzet en inhoud van de opleiding;
  • En vooral een docent die beschikbaar is voor het beantwoorden van vragen.

Samenvattend: iedere cursist kiest welke ondersteuning het best bij hem of haar past. Wateropleidingen biedt een ruim ondersteunend pakket aan. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het inrichten van zijn eigen leerproces. Hij of zij bepaalt welke ondersteuning hem helpt om het gewaardeerde diploma te behalen.

Deel dit artikel met je medewerkers en help hen bij het kiezen van de ondersteuning met de grootste kans op succes. Advies nodig? Bel de coördinator van de opleiding.

Els Vernooij

* Dit blog kan je via de share-buttons (zie rechts boven) op jouw eigen Facebook, twitter pagina etc. delen. *

Diploma Wateropleidingen

Blogupdates ontvangen?

Om op de hoogte te blijven van onze laatste blogs, kan je ons volgen op Twitter of je aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief "E-Waternieuws''.