De inhoud behandeld, is nog niet de inhoud geleerd!

Blog van Wateropleidingen: De inhoud behandeld, is nog niet de inhoud geleerd!

Neem contact op met ons

Vorige week sprak ik Madelen van een adviesbureau in het midden van het land. Zij had zojuist een cursus verzorgd voor een waterschap. Tijdens ons gesprek vertelde zij over haar voorbereiding. In de trein op weg naar de cursus, schreef zij een aantal onderwerpen op die zij wilde behandelen. Zij verzorgde vervolgens de cursus en na afloop waren de deelnemers tevreden. Madelen zelf heeft echter het idee dat de cursus beter kon. Ze zoekt naar manieren om de materialen te hergebruiken en ze wil met meer zekerheid vaststellen dat de deelnemers ook echt iets leren.

Heeft Madelen wel gedacht aan het grondig ontwerpen van een cursus? Wanneer ze hier rekening mee houdt, is het eenvoudiger om een cursus te verzorgen waar deelnemers ook echt iets van leren.

Hoe ontwerp je een cursus? Op de eerste plaats bepaal je de grove leerdoelen. Stel jezelf daarbij de volgende vragen: is het probleem met een cursus op te lossen? Wat moeten de deelnemers na de cursus kennen of kunnen? Vervolgens bekijk je of het van belang is de kennis te toetsen met een examen. Daarna breng je de al aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers in kaart. Vergeet de omgeving waarin de deelnemers werken niet. Deze omgeving bepaalt welke hulp en oefenmogelijkheden aanwezig zijn. Hoe beter je weet wat de voorkennis, motivatie, en verwachtingen zijn, hoe beter je de cursus kan aansluiten bij de leerwensen. Na het vaststellen van de grove leerdoelen, formuleer je de specifieke leerdoelen. Het voorbereidende werk is nu gedaan.

Op de tweede plaats in het ontwerp van je cursus, komt het bedenken van de leeractiviteiten. Deze leeractiviteiten zorgen ervoor dat een deelnemer het leerdoel kan behalen. De mogelijkheden voor passende leeractiviteiten waar je uit kunt kiezen zijn enorm. Van het gebruiken van een boek tot Game-Based Learning, tot het reflecteren op wat je hebt geleerd. De belangrijkste vraag bij het maken van je keuze is; helpt deze leeractiviteit de deelnemer om zijn leerdoel te bereiken? Een creatief proces in het ontwerpen van je cursus.

Besteed in de volgende fase van je ontwerp voldoende aandacht aan de toepassingsmogelijkheden op de werkvloer, en de verschillende leervoorkeuren van deelnemers. De één kijkt graag hoe een collega-deelnemer het aanpakt, de ander leest liever de nieuwste theorie. Op welke manier wil je de lesstof aanbieden aan de deelnemers? Denk aan het gebruik van een digitaal platform, het creëren van studie-maatjes of begeleiding in het werk. Sluit deze fase af door te kiezen hoe je de cursus wilt evalueren.

Op de vierde plaats in je ontwerp staat het ontwikkelen en verzamelen van je lesmaterialen. Als die gereed zijn, is het aan te raden dat je gebruik maakt van een pilotgroep om het ontwerp inclusief materialen grondig te testen.

Het mooie van het maken van een ontwerp voor je cursus is dat je op deze manier zekerheid krijgt dat je deelnemers ook écht leren.

Daarom heeft Wateropleidingen in samenwerking met het adviesbureau van Madelen een mooi ontwerp gemaakt waarmee wij er voor zorgen dat de cursisten echt leren. Zo houden wij de kennis in de watersector op peil.

Wil je in gesprek met ons over het ontwerpen van krachtige cursussen, bel dan met Claudia Peters (030) 60 69 418, Nienke Elijzen (030) 60 69 413 of Els Vernooij (030) 60 69 421.

* Dit blog kan je via de share-buttons (zie rechts boven) op jouw eigen Facebook, twitter pagina etc. delen. *

Blog van Wateropleidingen-De inhoud behandeld, is nog niet de inhoud geleerd!

Blogupdates ontvangen?

Om op de hoogte te blijven van onze laatste blogs, kan je ons volgen op Twitter of je aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief "E-Waternieuws''.