Meer tevreden klanten met IPM

Blog van Wateropleidingen: Meer tevreden klanten met IPM

Neem contact op met ons

Het is dinsdagochtend en ik loop door een drukke beurshal. Vandaag ben ik op een vakbeurs voor weg- en waterbouw. Marco spreekt mij aan: "Goedemorgen, werkt u bij een waterschap?" "Ik werk bij Wateropleidingen, het opleidingsinstituut voor de watersector", vertel ik.

"Dat is interessant", zegt Marco. "Ik werk bij een adviesbureau en wij voeren regelmatig projecten uit voor waterschappen en gemeenten." Hij vervolgt: "Onze projecten variëren van baggerprojecten tot de aanleg van waterberging. Sinds kort hebben we ook een eigen ingenieursbureau, vertelt hij trots. Maar onze klanten zijn niet altijd tevreden. En bovendien missen we soms opdrachten. "

De boot missen
"Betekent dat dat je ook omzet mist?" vraag ik. Marco: "Ja, een van onze opdrachtgevers vertelde laatst dat we heel goed zijn in ons werk, maar dat ze meer kennis overdracht verwachten."  "Dus dat betekent dat jullie minder aantrekkelijk zijn voor de markt en dat jullie omzet kan dalen?" zeg ik. "Ja, inderdaad terwijl we juist willen groeien", antwoordt Marco.

Integraal Projectmanagement (IPM)
Rijkswaterstaat en steeds meer waterschappen stellen als eis dat ingenieurs- en adviesbureaus werken volgens een nieuw model, het IPM model (Integraal Projectmanagement). Dat betekent dat je projectmatig werkt en dat er binnen elk project 5 rollen zijn: projectmanager, risicobeheerser, omgevingsmanager, technisch manager en contractmanager.

Nog niet alle ingenieurs- en adviesbureaus werken volgens dit model, zoals bij de organisatie van Marco.

Met succes aan het werk
Steeds meer bureaus lopen tegen dit kennistekort aan. Dat hoeft niet zo te blijven. Stel je voor dat jouw medewerkers binnen één maand kennis hebben van het IPM model. Deze kennis passen zij direct toe in lopende projecten en zo versterk je als ingenieurs- en/of adviesbureau je positie op de markt.  Het effect van werken volgens het IPM model is dat meer opdrachtgevers uit de overheid met je willen werken. Meer tevreden opdrachtgevers zorgen voor meer omzet.

Marco kijkt me vragend aan. "Dat zou geweldig zijn. Maar in één maand? En hoe bereik ik dat in de praktijk?"

Meer tevreden klanten
Er zijn veel adviseurs zoals Marco. Alle ingenieurs- en adviesbureaus kunnen met het IPM model meer tevreden opdrachtgevers krijgen en omzet genereren. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Volg deze drie stappen:

Stap 1
Ga na of jouw opdrachtgevers werken met het IPM-model. Check ook je potentiële opdrachtgevers? Ofwel is IPM belangrijk voor jouw organisatie?

Stap 2
Ga na welke rollen jouw medewerkers op dit moment vervullen. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden per projectmedewerker?

Stap 3
Wat verwacht jouw opdrachtgever van jou?

Breng met deze drie stappen in kaart wat nodig is voor jouw organisatie en wat een goede volgende stap is.

Snel kennis op peil
Als jouw medewerkers kennis hebben van het IPM model sluiten zij naadloos aan bij de verwachtingen van de opdrachtgever. Met als resultaat een tevreden klant, een goede positie in de markt én nieuwe opdrachtgevers.

Wateropleidingen helpt je de kennis in je organisatie op peil te brengen. In de opleiding "Aan de slag met IPM zorgt Wateropleidingen voor de link met de praktijk zodat het rendement van de opleiding wordt vergroot en jullie meteen aan de slag kunnen met IPM.

Jouw medewerkers ook binnen één maand hun IPM-kennis op peil?
Meld je dan  via onze website aan voor de training "aan de slag met IPM" in februari.

Heb je vragen? Neem dan contact met op: Daniëlle Langendijk van Wateropleidingen (030) 60 69 412.

* Dit blog kan je via de share-buttons (zie rechts boven) op jouw eigen Facebook, twitter pagina etc. delen. *

Blog van Wateropleidingen - Meer tevreden klanten met IPM

Blogupdates ontvangen?

Om op de hoogte te blijven van onze laatste blogs, kan je ons volgen op Twitter of je aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief "E-Waternieuws''.