Hetzelfde, maar dan in een ander jasje

Blog van  Wateropleidingen: Hetzelfde, maar dan in een ander jasje

Neem contact op met ons

In Kosovo organiseerde ik, Johan Oost van Wateropleidingen, met twee ervaren projectgenoten van PUM een seminar rondom afvalwaterzuivering. De status van afvalwaterzuivering in Kosovo is vergelijkbaar met 40-50 jaar geleden in Nederland. Er is weinig kennis over zuiveringen en directe lozingen van gemeentelijk en industrieel afvalwater. Een belangrijk onderdeel van het seminar was het vormen van een netwerk voor informatiedeling en samenwerking binnen de afvalwaterzuivering èn het geven van een basiscursus over afvalwaterzuivering. In Kosovo is weinig tot geen (praktische) kennis beschikbaar. Hoe ga je door een cursus op een energievolle en interactieve manier de kennis vergroten in een cultuur waar dit minder gebruikelijk is?

Met een aantal didactische oefeningen (post-its, groepswerk, statements, discussies, oefeningen) probeerden we meer activiteit in de groep te krijgen. Onze gechargeerde onderbuik-hypothese was echter wel: ‘dit gaat nooit lukken. De deelnemers willen alleen luisteren, hun certificaat ontvangen en verder niets.'

Maar we werden verrast! De Kosovaren bleken enthousiast met geeltjes in de weer te gaan. Daarnaast was iedereen actief in de groep bij het maken van een grote A0 vol tekst. De statements aan het begin van de dag bleken een goed idee te zijn: een levendige discussie volgde. De enige actieve methode die niet uit de verf kwam, was dat een aantal cursisten het vertikte om (simpele) rekensommetjes te maken: ‘geen zin in' was de reactie en een glimlach volgde.

Je ziet de voordelen van het actief maken van een groep cursisten:

1. de groep blijft wakker
2. de stof blijft beter hangen
3. je krijgt discussie als er iets niet begrepen wordt
4. je kan onderzoek doen naar iets wat in de groep leeft
5. je creëert eigenaarschap

De didactische vormen zijn niet alleen voor trainen interessant. Het kan ook zeker helpen met andere activiteiten binnen projecten, zoals onderzoek binnen een groep, consultancy werkzaamheden, interactief moderaten van een groep, enzovoort.

Wellicht kom je nog eens een opdracht tegen waarbij je denkt, hoe ga ik iets uit een groep halen? Hoe breek ik een lans? Denk dan aan interactieve lesmethoden die we bij Wateropleidingen al bij de basiscursus training of trainers ‘Van Vakspecialist naar Docent' geven (en het vervolg: Activerend doceren). Dit gaat je verder brengen!

Meer informatie: Johan Oost (030) 60 69 417.

* Dit blog kan je via de share-buttons (zie rechts boven) op jouw eigen Facebook, twitter pagina etc. delen. *

Blog van Wateropleidingen-Hetzelfde, maar dan in een ander jasje1
Blog van Wateropleidingen-Hetzelfde, maar dan in een ander jasje