Mentortraining

In de Mentortraining worden de volgende onderwerpen behandeld:

doelgericht instructie geven op de werkplek; motiverend begeleiden van medewerkers; voeren van begeleidingsgesprekken; schrijven van werkinstructies; methoden van het vastleggen van kennis en procedures.

Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

professionals die een mentorrol (gaan) vervullen

Instapniveau

divers

Toelichting instapniveau

de inhoud van de training stemmen we af op het niveau van de groep

Variant

Dag training

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

Vakgebied

Opleiden & coachen

Maximaal aantal deelnemers

8

Naam coördinator

Nienke Elijzen

Doel

Net als in jouw bedrijf, heeft elk bedrijf veel kennis in huis. Die kennis is bijzonder waardevol. Het is belangrijk deze kennis met (nieuwe) medewerkers te delen. Door bijvoorbeeld een mentor binnen je bedrijf in te zetten. Als mentor werk je nieuwe medewerkers in, draag je kennis over en leert hen vaardigheden aan. Je voert begeleidingsgesprekken en plant en begeleidt leeractiviteiten.

In de Mentortraining leer je hoe je je mentortaak goed uitvoert. Je ontwikkelt hierbij nieuwe vaardigheden. De docent laat je zien welke leerstijlen mensen bezitten. En welke invloed dit heeft op het overdragen van kennis. Je leert een zinvol begeleidingsgesprek voeren dat van pas komt in je rol als mentor. Na deze training weet je hoe je goede feedback en instructies  geeft. Je weet ook op welke manier je vragen stelt.

Inhoud

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • doelgericht instructies geven op de werkplek van de medewerker;
  • medewerkers motiverend begeleiden;
  • begeleidingsgesprekken voeren;
  • werkinstructies schrijven;
  • methoden om kennis en procedures vast te leggen.

In overleg met de opdrachtgever stellen we vast uit welke onderdelen de training bestaat. De indeling passen we aan op de taken die je als mentor binnen het bedrijf hebt.

Vorm

De docent licht de theorie toe aan de hand van praktijkvoorbeelden. De vaardigheden leer je door praktische oefeningen te doen. In overleg maken we video-opnamen van deelnemers. Deze beelden gaan we samen bekijken en analyseren.

Programma

Op dit moment is er nog geen programma beschikbaar.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Met een in-company opleiding beperk je kosten en reistijd voor je medewerkers.

Wil je deze training in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.

Docent aan het woord

‘Het gebeurt elke dag dat mensen bij drinkwaterbedrijven of waterschappen kennis overdragen, bijvoorbeeld aan nieuwe medewerkers. Het belangrijkste daarbij is dat je je verplaatst in de situatie van de ander. Vervolgens zorg je dat de instructie of de informatie daarop aansluit. Daarop oefenen we. Tijdens de training gaan we in op de praktijk, wat werkt? Wat zijn de do's en don'ts van een mentor? Samen komen we tot een invulling, die past bij jouw werkpraktijk, zodat je de kennis direct toe kunt passen. Er wordt veel geoefend en feedback gegeven. Heel leerzaam!

* Claudia Peters, Didactiekadviseur (Wateropleidingen) *