Assembleren en rapporteren

Cursus Assembleren en Beoordelingsrapportage

Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

Projectleiders en toetsers voor het beoordelen van keringen met het WBI. Keringbeheerders en markt

Instapniveau

hbo

Variant

Dag

Voorkennis

de cursus Basiskennis Nieuwe Normering en belastingen en één of meer cursussen over de verschillende toetssporen van het WBI

Zelfstudie

4 uur voorbereiding

Vakgebied

Nieuwe Normering Waterveiligheid

Maximaal aantal deelnemers

20

Aantal bijeenkomsten

1

Naam coördinator

Hanna Langerak

Bijzonderheden

  • voor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat is deze cursus kosteloos te volgen. Voor anderen geldt een kostprijstarief van € 500,-
  • deelnemers ontvangen een certificaat
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 12-12-2017 12-12-2017 € ,00 INSCHRIJVEN
UTRECHT 06-03-2018 06-03-2018 € ,00 INSCHRIJVEN

Doel

Het WBI beschrijft de methoden en regels voor de beoordeling van de primaire waterkeringen. In het WBI worden verschillende onderdelen en mechanismen beoordeeld. Deze aspecten worden in 25 toetssporen van grof naar fijn in verschillende stappen beoordeeld. Aan het eind van het beoordelingsproces worden de verschillende beoordelingen samengevoegd. Assembleren is het (stapsgewijs) combineren van oordelen van afzonderlijke toetssporen en afzonderlijke doorsnedes/dijkvakken naar een overall-veiligheidsoordeel voor een volledig dijktraject. Het WBI bevat een assemblagetool dat volgens een assemblageprotocol ingezet wordt om deze integratie te maken.

In deze cursus leren de deelnemers wat assembleren inhoudt en hoe de assemblagetool werkt. Zij leren het assemblageresultaat te interpreteren/analyseren en de vertaalslag naar de concept-veiligheidsrapportage aan het ILT te maken.

Inhoud

Na afloop van de cursus:

  • Ken je de processtappen van beoordelen tot rapporteren en de eventuele vervolgstappen naar zorgplicht of het HWBP
  • Weet je waarom assembleren nodig is en hoe dit gebeurt
  • Weet je waaraan een Veiligheidsrapportage moet voldoen
  • Kun je de assemblagetool gebruiken om een veiligheidsoordeel te bepalen uit verschillende deel-oordelen
  • Heb je inzicht in de mogelijkheden van de assemblagetool binnen het beoordelingsproces
  • Heb je inzicht in de totstandkoming van het totaaloordeel en de invloed van afwijkingen

Vorm

Klassikaal met laptop, de docenten behandelen de begrippen, systematiek en toepassingen aan de hand van voorbeelden. Deelnemers oefenen met het assemblagetool en met de analyse van de uitkomst.

Programma

Wil je weten wat je tijdens de lessen van de cursus Assembleren en beoordelen kunt verwachten? Download hieronder het totale lesprogramma. In het programma zijn onder andere de data, onderwerpen en docenten opgenomen.

In company

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Hanna Langerak (030) 60 69 424 of opleidingen@innw.nl.

Inhoud cursus (schaal 1 - 5)

4,06

In opdracht van

Cursusgroep INNW2

Ik heb geleerd wat de gevoeligheden in de assemblage zijn en hoe ik hier tijdens de beoordeling al rekening mee kan houden.

Mieke Huisman (Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)

Ik heb kennis gemaakt met de assemblagetool. Kijken waar de marge & ruimte zit. De cursus is goed afgestemd op wat je echt nodig hebt, geen overbodige informatie.

Jan Gruppen (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Positief is het afwisselen tussen luisteren en zelf doen. Ik had meer diepgang verwacht. Aan de andere kant past dat niet met de tijd.

Petra Goessen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)