Monsternemer Legionella

In de cursus Monsternemer legionella worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • achtergronden Legionella: bacteriologie, wet- en regelgeving, risico’s;
 • het bemonsteringsplan;
 • monsterneming;
 • temperatuurmeting;
 • registratie van de meetgegevens;
 • transport monsters;
 • beheer, registratie en onderhoud van monsternemingsmaterialen;
 • arbo en veiligheid voor de monsternemer.
Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

monsternemers en uitvoerders van risico-inventarisaties Legionella

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Vakgebied

Drinkwater

Maximaal aantal deelnemers

12

Aantal bijeenkomsten

1

Naam coördinator

Ingrid Hilwerda

Bijzonderheden

Het bijwonen van deze cursusdag is een middel om aan te tonen bij de Raad voor de Accreditatie (RvA) dat u competenties bezit voor het nemen van monsters.

Meer informatie over accreditatie is te vinden in het document RvA-T21 op de website van de Raad voor Accreditatie: www.rva.nl

Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 15-11-2017 15-11-2017 € 495,00 INSCHRIJVEN

Doel

De analyseresultaten van Legionellamonsters geven belangrijke informatie voor de risico-inventarisatie en het beheersplan van Legionella. De manier waarop deze monsters worden genomen draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit en representativiteit van de laboratoriumanalyse. In deze training leer je op de juiste wijze en op de juiste plaats Legionellamonsters te nemen en temperatuurmetingen te verrichten. Ook leer je jouw instrumenten te kalibreren en te registreren en voor jezelf veiligheidsregels in acht te nemen. De cursus is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 6265.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • achtergronden Legionella: bacteriologie, wet- en regelgeving, risico’s;
 • het bemonsteringsplan;
 • monsterneming;
 • temperatuurmeting;
 • registratie van de meetgegevens;
 • transport monsters;
 • beheer, registratie en onderhoud van monsternemingsmaterialen;
 • arbo en veiligheid voor de monsternemer.

Vorm

De cursus is praktisch ingestoken met een minimum aan theorie en een maximum aan praktische richtlijnen en oefening.

Programma

Wil je weten wat je tijdens de lessen van de cursus Monsternemer legionella kunt verwachten? Download hieronder het totale lesprogramma. In het programma zijn onder andere de onderwerpen en docenten opgenomen.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Met een in-company cursus beperk je kosten en reistijd voor je medewerkers.

Wil je deze cursus in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.

Indruk cursus (schaal 1 - 5)

4,1

ML BOPS Theo Vermolen

Docent aan het woord

‘Het lijkt heel eenvoudig. Als je de norm leest zou je denken dat iedereen het kan. Maar je moet op heel veel dingen letten. Dat monsters op de juiste, uniforme manier worden genomen is bepalend voor de het resultaat en voor degene die vervolgens de resultaten moet interpreteren. Dus niet schatten wat een liter doorstromen is, maar een maatbeker gebruiken. Want denk erom: het gaat om de veiligheid en de gezondheid van mensen.’

* Theo Vermolen (RanQ) *

De docent geeft duidelijke uitleg en gaat in op praktijkvragen. Het praktijkgedeelte van de dag is verhelderend.