Basiskennis WBI en de Nieuwe Normering

Leerlijn Basiskennis Nieuwe normering en belastingen

Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

beoordelaars primaire keringen

Instapniveau

hbo

Toelichting instapniveau

of mbo met meerdere jaren beoordelingservaring

Variant

Dag cursus

Voorkennis

enkele jaren ervaring in waterkeringen

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Vakgebied

Nieuwe Normering Waterveiligheid

Maximaal aantal deelnemers

20

Aantal bijeenkomsten

3

Naam coördinator

Hanna Langerak

Bijzonderheden

  • voor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat is deze cursus kosteloos te volgen. Voor anderen geldt een kostprijstarief van € 1.200,-
  • deelnemers ontvangen een certificaat
  • op lesdag 3 laptop mee

Modules

Module 1: Basiskennis WBI en de nieuwe normering
Module 2: Hydraulische belastingen
Locatie Start Eind Prijs
Deze cursus gaat gegarandeerd van start
UTRECHT 11-09-2017 27-09-2017 € ,00 INSCHRIJVEN

Doel

Module 1
Per 1 januari 2017 geldt de nieuwe normering waterveiligheid met normen voor overstromingskansen. Bij de overstromingskansnormering hoort een nieuwe beoordelingsmethode, het Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium (WBI). Het WBI beschrijft de methoden en regels voor de beoordeling van de primaire waterkeringen.

De cursus geeft uitleg van de begrippen van de nieuwe veiligheidsnormering waterkeringen en de werkwijze van het WBI. Je leert hoe het beoordelingsproces wordt ingericht. Je past de opgedane kennis toe op een praktijkcasus waardoor je inzicht krijgt in de te nemen stappen.

Module 2
Tijdens de derde dag reken je zelf hydraulische belastingen uit en pas je deze toe op voorbeeldsituaties voor rivieren, meren en kust.

Module 1 en 2 bieden de vereiste voorkennis voor de aangeboden verdiepende WBI leerlijnen en cursussen. Tijdens de cursus krijg je overzicht welke vervolgrichting voor jou relevant is.

Inhoud

Na afloop van module 1:

  • ken je de hoofdlijn van de nieuwe veiligheidsfilosofie ken je de begrippen risicobenadering en overstromingskans, dijkvak, dijktraject, faalkansbegroting, semi-probabilistisch en probabilistisch, falen, bezwijken, lengte-effect en Hydraulisch Belasting Niveau;
  • weet je de plek van het WBI systematiek binnen de nieuwe normering;
  • ken je de processtappen van het beoordelingsproces tot de veiligheidsrapportage;.
  • weet je welke de beoordelingssporen zijn en hoe deze leiden tot een totaal oordeel per dijkvak en dijktraject;

Na afloop van module 2:

  • weet je wat hydraulische belastingen zijn en welke je nodig hebt voor verschillende faalmechanismen;
  • maak je onderscheid in hydraulische belastingen per toetslaag en per toetsspoor;
  • weet je hoe je hydraulische belastingen bepaalt met inzet van beschikbaar instrumentarium.

Vorm

Klassikale cursus, met volop toelichting via praktijksituaties. In module 2 werk je zelf met WBI software op laptops.

Programma

Wil je weten wat je tijdens de lessen van de cursus Basiskennis WBI en de Nieuwe Normering kunt verwachten? Download hieronder het totale lesprogramma. In het programma zijn onder andere de data, onderwerpen en docenten opgenomen.

In company

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Hanna Langerak (030) 60 69 424 of opleidingen@innw.nl.

Actualiteit cursus (schaal 1 - 5)

4,55

In opdracht van

Cursusgroep BNNB1
Cursusgroep BNNB2

Zeer nuttig met praktijkvoorbeelden en laptop met software

Cursist Basiskennis Nieuwe Normering en belastingen

De cursus brengt wat je ervan verwacht voor TM/PM en ik heb inzicht in beoordeling gekregen.

cursist M. Broos (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)