Databeheer WBI en de Nieuwe Normering

Cursus Databeheer WBI en de nieuwe normering

Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

gegevensbeheerder/GIS-specialisten en beoordelaars (als duo inschrijven)

Instapniveau

hbo

Toelichting instapniveau

met enkele jaren beoordelingservaring en/of gegevensbeheer

Variant

Dag cursus

Voorkennis

Gegevensbeheerders/GIS Specialisten hebben ervaring of zijn werkzaam op gebied van gegevensbeheer waterveiligheid. De beoordelaars hebben de Basiscursus Nieuwe Normering gevolgd of ervaring bij het beoordelen en/of ontwerpen van waterkeringen

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Vakgebied

Nieuwe Normering Waterveiligheid

Maximaal aantal deelnemers

20

Aantal bijeenkomsten

2

Naam coördinator

Marja de Bruin

Bijzonderheden

  • voor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat is deze cursus kosteloos te volgen. Voor anderen geldt een kostprijstarief € 900,-
  • deelnemers ontvangen een certificaat
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 20-09-2017 28-09-2017 € ,00 INSCHRIJVEN
UTRECHT 22-11-2017 28-11-2017 € ,00 INSCHRIJVEN

Doel

De nieuwe normering voor de primaire waterkeringen bevat een wettelijk beoordelingsinstrumentarium, het WBI. Het WBI maakt gebruik van lokale data. Deze cursus richt zich op de opgave voor het databeheer bij het beoordelingsproces en de relevante gegevenshuishouding. Zo moeten bijvoorbeeld inspectie-, lab- en veldgegevens beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn nodig om de waterkering te schematiseren  en zijn nodig om te komen tot een beoordeling. Het samenspel  tussen de gegevensbeheerder en de beoordelaar is belangrijk, waarbij zij elkaars meerwaarde in de beoordeling leren kennen.

Beoordelaarskrijgen inzicht in het benodigde databeheer. Gegevensbeheerders/gis-specialisten leren de hoofdlijn van de beoordeling kennen. Van de gegevensbeheerder wordt gevraagd om de beoordelaar tijdens het beoordelen met data en databeheer te ondersteunen. Daarbij zijn de herleidbaarheid, het vastleggen van resultaten en het omgaan met tussenresultaten van belang. Tijdens de cursus werken de deelnemers aan een datastrategie voor de beoordeling, gericht op de nieuwe normering en andere waterkeringtaken.

Inhoud

Na afloop van de cursus:

  • Ken je de nieuwe normering en het WBI instrumentarium op hoofdlijn
  • Ken je de opgave voor het databeheer bij het beoordelingsproces, de bijhorende gegevenshuishouding en de belangrijkste (data)begrippen.
  • Heb je inzicht in het belang van de kwaliteit van data bij de beoordeling.
  • Kun je het databeheer plaatsen in de context van de basisregistraties BRO en BGT (basisregistratie grootschalige topografie)
  • Kun je onderscheid maken in inhoudelijke kwaliteit en datakwaliteit en weet je waar je bij de kwaliteit van data op moet letten bij uitbesteden
  • Kun je beschikbare systemen als DAMO keringen, waterveiligheidsportaal, en tools inzetten en weet je welke processtappen niet met tools worden ondersteund.
  • Weet je welke elementen een datamanagementplan voor de nieuwe beoordeling bevat.

Vorm

Klassikaal, de docenten behandelen de begrippen, systematiek en toepassingen aan de hand van voorbeelden. Deelnemers werken aan het opmaken van een datastrategie op basis van een casus uit de eigen praktijk.

Programma

Wil je weten wat je tijdens de lessen van de cursus Databeheer WBI en de nieuwe normering kunt verwachten? Download hieronder het totale lesprogramma. In het programma zijn onder andere de data, onderwerpen en docenten opgenomen.

In company

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Hanna Langerak (030) 60 69 424 of opleidingen@innw.nl.

Actualiteit cursus (schaal 1 - 5)

4,13

In opdracht van

Cursusgroep INNW 1

Ik heb geleerd hoe je van data naar informatie naar kennis komt.

Koen van Korlaar, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

De samenhang en samenwerking tussen databeheerder en beoordelaar, ontdekken waar de grens ligt in taken.

Reindert Stellingwerf, Waterschap Vallei en Veluwe