Geotechniek

Na het volgen van de cursus Geotechniek:

 • weet je wat SOS is en wat een globale schematisatie behelst
 • kun je een lokale schematisatie opzetten en weet je welke data hiervoor nodig zijn
 • weet je welke focus je in de SOS legt voor het toetsspoor piping
 • weet je hoe je met ringtoets een beoordeling op piping kunt uitvoeren
 • weet je welke focus je in de SOS legt voor het toetsspoor macrostabiliteit
 • weet je hoe je met de BasisModule Macrostabiliteit een beoordeling op macrostabiliteit kunt uitvoeren en hoe je de parameters kunt bepalen
 • kun je de beoordelingsresultaten piping en macrostabiliteit analyseren
 • heb je inzicht in de relatie tussen de schematisatie-aannames voor piping en macrostabiliteit en de beoordelingsresultaten.
Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

beoordelaars

Instapniveau

hbo

Toelichting instapniveau

hbo of mbo met meerdere jaren beoordelingservaring; basiskennis grondmechanica en in staat om sonderingen boringen te lezen en te interpreteren

Variant

Dag cursus

Voorkennis

Basiskennis Nieuwe Normering en Belastingen

Zelfstudie

4-6 uur per bijeenkomst

Vakgebied

Nieuwe Normering Waterveiligheid

Maximaal aantal deelnemers

20

Aantal bijeenkomsten

4

Naam coördinator

Hanna Langerak

Bijzonderheden

 • voor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat is deze cursus kosteloos te volgen. Voor anderen geldt een kostprijstarief van € 1.500,-
 • deelnemers ontvangen een certificaat
Locatie Start Eind Prijs
Deze cursus gaat gegarandeerd van start
UTRECHT 13-09-2017 10-10-2017 € ,00 INSCHRIJVEN

Doel

De WBI toetssporen piping en macrostabiliteit beoordelen de geotechnische stabiliteit van een dijk of dam in verschillende stappen van grof naar fijn. Piping kan ontstaan als gevolg van kwelstroming. Bij macrostabiliteit schuiven grote delen van de dijk af langs schuifvlakken. Voor beide toetssporen is de opbouw en de sterkte van de ondergrond van belang. De samenstelling van de ondergrond kan worden vastgesteld via bijvoorbeeld sonderingen en boringen. De datadichtheid is echter regelmatig te beperkt om een goed beeld te krijgen van de mogelijke variatie in de ondergrond. Het is daarom belangrijk om de geologische kennis te gebruiken. Tezamen kan hiermee de mogelijke variatie in de ondergrond samengevat worden in scenario’s die deze variatie beschrijven. Binnen het WBI2017 is een globale Schematische Ondergrond Schematisatie (SOS) gemaakt.  Met de globale SOS en lokale data wordt een lokale ondergrondschematisatie gemaakt, toegespitst op piping of macrostabiliteit. Deze cursus behandelt de globale SOS en het opstellen van een lokale schematisatie.  Ook komt de beoordeling van piping bij dijken via D-Soil Model en Ringtoets en van macrostabiliteit via D-Soil Model en BM Macrostabiliteit aan de orde.

Inhoud

Na afloop van de cursus:

 • weet je wat een globale en lokale SOS is kun je een lokale schematisatie opzetten en weet je welke data hiervoor nodig zijn
 • weet je welke focus je in de lokale SOS legt voor het toetsspoor piping
 • weet je hoe je met ringtoets een beoordeling op piping kunt uitvoeren
 • weet je welke focus je in de lokale SOS legt voor het toetsspoor macrostabiliteit
 • weet je hoe je met de BasisModule Macrostabiliteit een beoordeling op macrostabiliteit kunt uitvoeren en hoe je de parameters kunt bepalen
 • kun je de beoordelingsresultaten piping en macrostabiliteit analyseren
 • heb je inzicht in de relatie tussen de schematisatie-aannames voor piping en macrostabiliteit en de beoordelingsresultaten

Vorm

Klassikale cursus, met praktijkoefening achter de knoppen. Zelfstudie via de digitale leeromgeving

Programma

Wil je weten wat je tijdens de lessen van de cursus Geotechniek kunt verwachten? Download hieronder het totale lesprogramma. In het programma zijn onder andere de data, onderwerpen en docenten opgenomen.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Met een in-company cursus beperk je kosten en reistijd voor je medewerkers.

Wil je deze cursus in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.

Indruk cursus (schaal 1 - 5)

4,08

Faalmechanisme van een dijk 2: Macro-instabiliteit binnenwaarts

Faalmechanisme van een dijk 3: Macro-instabiliteit buitenwaarts

Faalmechanisme van een dijk 7: Piping

Toepassen van de software met achtergrondkennis van de theorie.

Tim van Cuyck, LievenseCSO Infra B.V.

Ik heb de basisprincipes voor het beoordelen van de sporen piping en macrostabiliteit helder in beeld gekregen.

Cursist Geotechniek