Basisopleiding Riolering

In de Basisopleiding Riolering worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Context en zorgplichten: Riolering in Nederland, zorgplichten, wetgeving en beleid, type rioolsystemen en voor- en nadelen, relatie met stedelijk watersysteem, gemeentelijk rioleringsplan;
 • Ontwerpen: belasting op systeem, grondslagen en normen, hydraulisch en fysiek ontwerp, verbeteringsmaatregelen, afkoppelen, regenwatervoorzieningen, persleidingen, rekenmodellen;
 • Beheren: gegevensbeheer, onderzoek, meten, inspecteren, beoordelen, opstellen plannen, borging van maatregelen, exploitatie systeem.

DWA, HWA, RWA, IBA, GRP, gemeentelijk rioleringsplan, Rioolheffing, Rioolheffingsberekening, neerslaginloopmodel NWRW 4.3 model, Overstortingsfrequentie, afkoppelen, bergbezinkvoorziening, rioleringsmodel, rioleringszorg NEN-EN 752, NEN-EN 13508-1: "Buitenriolering: onderzoek en beoordeling van riolering", NEN-EN 13508-2: "Buitenriolering: coderingssysteem bij visuele inspectie", NEN 3398: Buitenriolering: onderzoek en beoordelen, NEN 3399: Buitenriolering: classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten, Putfoto, putvideo-inspectie

Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

projectleiders, adviseurs, ontwerpers en beleidsmedewerkers riolering/stedelijk water

Instapniveau

hbo

Variant

Avond opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Vakgebied

Riolering & Stedelijk water

Maximaal aantal deelnemers

20

Aantal bijeenkomsten

28

Naam coördinator

Laura Bon

Examen

de opleiding bestaat uit drie modules die je alle drie afsluit met een schriftelijk tentamen. Deze tentamens worden op zaterdagochtend gehouden. In module 2 maak je ook een groepsopdracht.

Bijzonderheden

 • Na inschrijving voor deze opleiding volgt een schriftelijke intake. Doel van de intake is beoordelen of jouw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij deze opleiding. Ook krijg je een passend studieadvies, zodat je goed voorbereid aan de opleiding begint. Docenten laten hun lessen zo goed mogelijk aansluiten op basis van informatie uit de intakes.
 • Beschik je niet over het vereiste niveau of voldoende civieltechnische vaardigheden beschikt, raden we je aan Hydraulicatraining Riolering te volgen.

 • basisopleidingen zijn brede opleidingen, waarvan de inhoud zoveel mogelijk toegepast wordt in de werkpraktijk van cursisten.

Modules

Module 1 Context en zorgplicht
Module 2 Ontwerpen
Module 3 Beheren
Locatie Start Eind Prijs
Deze cursus gaat gegarandeerd van start
UTRECHT 30-08-2017 30-05-2018 € 3.025,00 INSCHRIJVEN
Deze cursus gaat gegarandeerd van start
UTRECHT 31-08-2017 07-06-2018 € 3.025,00 INSCHRIJVEN

Doel

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor riolering. Die zorgplicht omvat afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook is de zorg voor een goede gezondheid van de burger van belang. De watertaak van de gemeente is hiermee verbreed. Deze opleiding richt zich op de nieuwe, brede watertaak van de gemeente. In de opleiding komen de volgende drie thema's aan de orde: context en zorgplichten, ontwerpen en beheren.

Na het volgen van deze opleiding heb je inzicht in het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan. Je kunt een eenvoudig ontwerp op hoofdlijnen maken en de beheercyclus toepassen om een doelmatig beheer te kunnen voeren.

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie modules:

 1. Context en zorgplichten (7 dagdelen):
  Riolering in Nederland, zorgplichten, wetgeving en beleid, type rioolsystemen en voor- en nadelen, relatie met stedelijk watersysteem, gemeentelijk rioleringsplan;
 2. Ontwerpen (11 dagdelen):
  belasting op systeem, grondslagen en normen, hydraulisch en fysiek ontwerp, verbeteringsmaatregelen, afkoppelen, regenwatervoorzieningen, persleidingen, rekenmodellen;
 3. Beheren (10 dagdelen):
  gegevensbeheer, onderzoek, meten, inspecteren, beoordelen, opstellen plannen, borging van maatregelen, exploitatie systeem.

Vorm

De theorie wordt toegelicht aan de hand van huiswerkopdrachten en
praktijkvoorbeelden. In elke module werk je zelf opdrachten uit. In de opleiding wordt gebruik gemaakt van de Leidraad Riolering

Programma

Wil je weten wat je tijdens de lessen van de Basisopleiding Riolering kunt verwachten? Download hieronder het totale lesprogramma. In het programma zijn onder andere de data, onderwerpen en docenten opgenomen.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Met een in company opleiding beperk je kosten en reistijd voor je medewerkers.

Wil je deze opleiding in company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.

Slagingspercentage

78 %

Docent aan het woord

'De Basisopleiding Riolering biedt een breed overzicht van de belangrijke thema's binnen de riolering en benadrukt de samenhang tussen deze thema's. Omdat zowel de cursisten als de docenten echt uit de praktijk komen, ontstaat er een enorme interactie. Ook als docent leer ik elke keer weer veel van de praktijkinbreng van de cursisten. Ook werkgevers waarderen de opleiding en stellen deze steeds vaker als functie eis. De opleiding is uniek in zijn soort en vult absoluut een gat in het reguliere Hoger Beroepsonderwijs.'

* François Clemens (Deltares) *

“Zeer compleet, alle belangrijke onderwerpen uit m’n werk zijn grondig behandeld. Deskundige en enthousiaste docenten, de case was leuk om te doen en het practicum hielp me om de theorie zichtbaar te maken.”