Vergunningen en handhaving

Overzicht Vergunningen & handhaving titels en contactgegevens team vergunningen & handhaving.

Neem contact op met ons

Opleidingen

mbo

Cursussen

mbo

Trainingen

mbo

Bekwaamheidseisen milieuboa's

Milieuboa's zijn buitengewone opsporingsambtenaren die zijn ingedeeld in domein II Milieu, Welzijn en Infrastructuur. Voor milieuboa's gelden aanvullende bekwaamheidseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van 8 april 2010 en de bijbehorende Circulaire buitengewoon opsporingsambtenaar van 10 januari 2011. Voor de bekwaamheidseisen is op 12 oktober 2012 een aparte Circulaire bekwaamheid buitengewoon opsporingsambtenaar verschenen (Staatscourant nr. 20660).

Het eens in de vijf jaar met goed gevolg afleggen van het Basisexamen Buitengewoon opsporingsambtenaar vervalt voor deze groep. In plaats hiervan komt een stelsel van Permanente Her- en Bijscholing (PHB).

Dit stelsel van verplichte opleidingen wordt verzorgd door een Samenwerkingsverband van opleidingsinstituten die behalve Wateropleidingen bestaat uit:

Elk opleidingsinstituut organiseert voor haar doelgroepen cursussen in open vorm en in-company. Meer informatie vindt u op de websites van de opleidingsinstituten.

Hierna geven wij een beknopt, maar zo volledig mogelijk beeld van het gehele stelsel van opleidingen. Verder> Leerlijn Internationaal

Vergunningen

Team Vergunningen & handhaving

‘Er zijn veel algemene opleidingen voor vergunningverleners en handhavers. Juist ons pakket is helemaal toegespitst op de watersector. We bieden de brede blik als de diepgang. We zorgen dat we helemaal bij zijn op het gebied van wet- en regelgeving. De technische aspecten ontbreken zeker niet. We pakken het altijd zo praktijkgericht mogelijk aan, zodat je het geleerde meteen de volgende dag in de praktijk toepast.’

Meer weten over het cursusaanbod Vergunningen & handhaving of heb je andere opleidingsvragen? Neem contact met ons op.

Ronald Hoorman (030) 60 69 404
Petra Barte (030) 60 69 403
Peter Smedts (030) 60 69 420

Cursuszoeker

Cursuszoeker
Startdatum