Waterbeheer

Overzicht Waterbeheer titels en contactgegevens Waterbeheer team.

Neem contact op met ons
Waterbeheer

Team Waterbeheer

‘Als waterbeheerder zie je erop toe dat er voldoende grond- of oppervlaktewater aanwezig is van de goede kwaliteit. Daarvoor houd je rekening met alle onderdelen van een ecosysteem en de verschillende belangen en functies die rusten op een ecosysteem. Het is een breed en integraal vakgebied, waarvoor we alle onderdelen aanbieden. Je kunt met onze opleidingen groeien in het vakgebied. Je inzetbaarheid wordt groter en beter. We zorgen natuurlijk voortdurend dat opleidingen aansluiten bij de actualiteit.’

Wil je meer weten over het cursusaanbod Waterbeheer of heb je andere opleidingsvragen?  Neem contact met ons op.

Ingrid Schröders (030) 60 69 419
Laura Bon (030) 60 69 415
Daniëlle Thomas (030) 60 69 402
Claudia van den Bogaard  (030) 60 69 410

Leerlijn Waterbeheer

Je kunt een aantal opleidingen volgen als onderdeel van een leerlijn (opleidingstraject). De opleidingen volgen elkaar op een logische manier op.

Cursuszoeker

Cursuszoeker
Startdatum