Weer en waterbeheer

In de cursus Weer en waterbeheer worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • dagelijks beheer: gebruik meteorologische gegevens in de praktijk, meteorologische aspecten van de waterkringloop, beheer van verschillende typen watersystemen, stappenplan voor realisatie van weer-gestuurd beheer;
  • wateroverlast: wateroverlastanalyse, overlastverwachtingen, onzekerheid en nauwkeurigheid, real-time toepassingen;
  • verdroging: verdamping, onverzadigde zone en grondwater, beheersmatige aspecten, grondwatergestuurd beheer;
  • beleid: beschikbaarheid meteorologische gegevens, klimaatverandering en scenario’s waterbeheer, vertaling naar beleid;
  • veiligheid: beheersmatige aspecten van extreem weer, relatie met rampen- en calamiteitenplannen.

HydroNet, weerinformatie, meteorologie, weersverwachting, Watersysteembenadering, Meteorologische data en processen, computermodellen, Ensemble Prediction System, EPS, Weerstation, neerslag, extreme buien, piekbuien, broeikaseffect, Klimaatsverandering, Dynamisch stuwbeheer , Grondwatergestuurd peilbeheer, Klimaatscenario's, KNMI,

Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

peilbeheerders en waterbeheerders

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

Vakgebied

Waterbeheer

Maximaal aantal deelnemers

12

Aantal bijeenkomsten

3

Naam coördinator

Laura Bon

Bijzonderheden

deze cursus is een gezamenlijk product met HydroLogic

Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 15-09-2017 06-10-2017 € 1.695,00 INSCHRIJVEN

Doel

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien met grote neerslaghoeveelheden in korte tijd. In andere perioden komt watertekort voor. Beide problemen in de waterkwantiteit hangen deels samen met de klimaatverandering. Onder de nieuwe omstandigheden moet de waterbeheerder nog meer dan voorheen tijdig anticiperen op het weer om overstroming en verdroging te voorkomen.

Deze cursus biedt kennis van het weer en de weersverwachtingen. Met een goede interpretatie van de weersvoorspellingen kan het waterpeil worden berekend, bijvoorbeeld door gebruik te maken van modellen. Dit berekende waterpeil gebruik je om preventieve maatregelen te nemen. In de cursus staan praktijkcasussen met weergegevens en peilbeheer centraal.

Na het volgen van deze cursus weet je hoe je weerkundige aspecten meeweegt in je adviezen en maatregelen in het dagelijkse waterbeheer.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • dagelijks beheer: gebruik meteorologische gegevens in de praktijk, meteorologische aspecten van de waterkringloop, beheer van verschillende typen watersystemen, stappenplan voor realisatie van weer-gestuurd beheer;
  • wateroverlast: wateroverlastanalyse, overlastverwachtingen, onzekerheid en nauwkeurigheid en real-time toepassingen;
  • verdroging: verdamping, onverzadigde zone en grondwater, beheersmatige aspecten en grondwatergestuurd beheer;
  • beleid: beschikbaarheid meteorologische gegevens, klimaatverandering en scenario’s waterbeheer en vertaling naar beleid;
  • veiligheid: beheersmatige aspecten van extreem weer, relatie met rampen- en calamiteitenplannen.

Vorm

De weerkundige onderwerpen worden toegelicht met praktijkvoorbeelden. Een paar praktijksituaties worden met het Aquarius instrumentarium gesimuleerd. Je brengt ook een bezoek aan een weerstation.

Programma

Wil je weten wat je tijdens de lessen van de cursus Weer en waterbeheer kunt verwachten? Download hieronder het totale lesprogramma. In het programma zijn onder andere de onderwerpen en docenten opgenomen.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Met een in-company opleiding beperk je kosten en reistijd voor je medewerkers.

Wil je deze opleiding in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.

Downloads

Indruk cursus (schaal 1 - 5)

4,3

WEW Arnold Lobbrecht

Docent aan het woord

‘Het bijzondere van de cursus is dat er twee werelden bij elkaar komen: waterbeheer en meteorologie. Voorheen was er weinig verbinding tussen die twee. Peilbeheerders bijvoorbeeld, beschouwden het weer als iets onberekenbaars. Voor de voorspellingen raadpleegden ze de algemene media. Maar er zijn veel betere, meer gespecialiseerde bronnen. Die moet je weten te vinden én te interpreteren. Dan kun je uitgebalanceerd vooruitkijken en op basis van de juiste informatie het juiste operationele waterbeheer voeren.’

* Arnold Lobbrecht, Directeur (HydroLogic) *

De cursus Weer en Waterbeheer is een sterke inhoudelijke cursus met veel kennisoverdracht van de docenten. De cursus is uitstekend toepasbaar in de praktijk. Goed georganiseerd!

cursist Jack de Wilt, Waterschap Aa en Maas
Weer en Waterbeheer_1

Ik heb geleerd hoe om te gaan met verschillende analyses en kan daaruit een kansberekening maken. Een sterk punt van de cursus vond ik het bekijken van een weerstation.

cursist L. Machloet
Weer en Waterbeheer_2

Door deze cursus heb ik inzicht gekregen in de werking, beschikbaarheid en bruikbaarheid van verschillende technieken.

cursist R. Leijdekker