Waterveiligheid

Overzicht Waterveiligheid titels en contactgegevens team Waterveiligheid.

Neem contact op met ons
Waterveiligheid

Team Waterveiligheid

‘De hoogwaterbescherming is een heel breed werkterrein: van muskusrattenbestrijding tot hoogwaardig risicomanagement. Aan de ene kant is er technologisch steeds meer mogelijk, aan de nadere kant leven we in een drukbevolkt land, waardoor er oplossingen ook een sterk economisch aspect hebben. Het kan lastig zijn belangen af te wegen. Ons programma van opleidingen en cursussen is daarop toegesneden: van de basisopleiding tot een hele serie specialistische cursussen.’

Wil je meer weten over het cursusaanbod Waterveiligheid of heb je andere opleidingsvragen? Neem contact met ons op.

Claudia Peters (030) 60 69 418
Laura Bon (030) 60 69 415
Daniëlle Thomas (030) 60 69 402

Cursuszoeker

Cursuszoeker
Startdatum