Dijktechniek [NIEUW]

De opleiding dijktechniek bestaat uit de volgende modules:

  • Module Dijkenbouw (8 dagen)
  • Module Dijkontwerp 2.0 (5 dagen)
  • Module Dijkversterking in uitvoering (4 dagen)
  • Module Integratie & Vakmanschap (3 dagen)
Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

aankomend en startend technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici

Instapniveau

hbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

12 uur per bijeenkomst

Vakgebied

Waterveiligheid

Maximaal aantal deelnemers

20

Aantal bijeenkomsten

20

Naam coördinator

Laura Bon

Examen

2 schriftelijke tentamens en 3 eindopdrachten

Bijzonderheden

Wil je de opleiding modulair volgen? Dan is de basismodule 1 (Dijkenbouw) verplicht.

Na inschrijving voor deze opleiding volgt een telefonische intake. Doel van de intake is beoordelen of jouw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij deze opleiding. Ook krijg je een passend studieadvies, zodat je goed voorbereid aan de opleiding begint.

Modules

Module Dijkenbouw
Module Dijkontwerp 2.0
Module Dijkversterking in uitvoering
Module Integratie & Vakmanschap
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 14-09-2017 31-05-2018 € 5.350,00 INSCHRIJVEN

Doel

In de komende jaren staan de waterschappen en Rijkswaterstaat, in samenwerking met ingenieursbureaus en de aannemers, voor een grote opgave op het gebied van dijkversterkingen. Aankomend technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici hebben diepgaande, actuele en praktijkgerichte kennis en expertise op het gebied van dijkenbouw, dijkontwerp en dijkversterking nodig voor het realiseren van hun dijkversterkingsopgaven. De opleiding Dijktechniek behandelt de techniek, kennis en inzichten die nodig zijn om het technisch vakmanschap verder te ontwikkelen. De opleiding is opgebouwd uit aansluitende modules rondom één thema.

Inhoud

  • Module Dijkenbouw (8 dagen): Opbouw, sterkte en belasting van een dijk. Type en classificatie dijken en bekleding langs kust en rivieren, kunstwerken en constructieve (damwand)schermen, regionale keringen, grondmechanica en rol van grondwaterstroming, grondeigenschappen en –onderzoek, faal- en bezwijkmechanismen, uitvoeren van globale (ontwerp)berekeningen en toepassen modelinstrumentarium, innovatieve dijktechnieken.
  • Module Dijkontwerp 2.0 (5 dagen): Toepassen nieuwe veiligheidsfilosofie en doorwerking in het ontwerpinstrumentarium, LCC, techniek van realisatie meervoudige functies en meekoppelkansen, maken van een referentieontwerp, rol van data en informatie, praktische toepassing van nieuwe dijktechnieken en benutten van kennis vanuit Project overstijgende verkenningen HWBP
  • Module Dijkversterking in uitvoering (4 dagen): relevante wet- en regelgeving, technische kwaliteitsborging en contractvormen , fasering van een dijkversterking, controle en toetsing van het uitvoeringsontwerp, interpretatie van onderzoek, inhoudelijke aspecten van samenwerking met marktpartijen, veldexcursie.

  • Module Integratie & Vakmanschap (3 dagen): deze module bestaat uit op zichzelf staande thema’s om je rol als technisch manager in breder perspectief te zetten: excursie naar een dijkversterking, het IPM model, deskundig opdrachtgeverschap, Plaxis en modellering, veiligheid en kosten en kentallen.

Vorm

Een combinatie van digitale zelfstudie, groeps- en individuele opdrachten, klassikale bijeenkomsten en leren in de praktijk.

Samenwerking met de sector

De opleiding Dijktechniek is in samenwerking met de sector ontwikkeld. Wateropleidingen wordt daarin bijgestaan door een Raad van Advies en specialisten van Waterschappen, Rijkswaterstaat, ingenieurs- en adviesbureaus en aannemers.

Programma

Wil je weten wat je tijdens de lessen van de opleiding Dijktechniek kunt verwachten? Download hieronder de folder en het totale lesprogramma. In het programma zijn onder andere de data, onderwerpen en docenten opgenomen.

In company

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Met een in company opleiding beperk je kosten en reistijd voor je medewerkers.

Wil je deze opleiding in company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.

Kijk op dijken - excursie naar dijkversterking Spui Oost

Introductie Opleiding Dijktechniek. Docenten aan het woord

Flyer Opleiding Dijktechniek

Flyer Dijktechniek

Opleiding Dijktechniek_364