Dijkinformatie voor Beheer en Versterken [NIEUW]

In de opleiding dijkinformatie voor Beheer en Versterken bestaat uit de volgende modules:

 • Succesvolle strategieën om aan dijkinformatie te komen, welke winst is te behalen, welke problemen er spelen
 • Het opzetten van een goed meetplan

 • Beschikbare meettechnieken en instrumenten

 • Het interpreteren en bij elkaar brengen van data en informatie over waterkeringen

 • Welke data is waardevol en betrouwbaar, wanneer is de informatie voldoende voor de verschillende beheerfasen (beheer en onderhoud, toetsing, versterken, calamiteitenzorg)

 • Hoe deze informatie te integreren in het beheerproces

Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

Adviseurs en beleidsmedewerkers (met een technische achtergrond), toetsers en ontwerpers (met een aansturende rol)

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

4 uur

Vakgebied

Waterveiligheid

Maximaal aantal deelnemers

16

Naam coördinator

Ingrid Hilwerda

Bijzonderheden

De ontwikkeling van deze cursus is mogelijk gemaakt door FloodControl IJkdijk.

De ontwikkelcommissie bestaat uit: 
Harm Aantjes (Deltares), Peter Jansen (Waternet), Andre Koelewijn (Deltares), Martin van der Meer (Fugro), Rob van Putten (Waternet) en Wouter Zomer (Stichting FloodControl IJkdijk).

Doel

Voor een beter en actueel inzicht in de conditie van je dijk is de inzet van data- en informatietechnologie en systemen van grote meerwaarde. De resultaten van FloodControl IJkdijk onderzoek hebben dit het afgelopen decennium laten zien.

Tijdens de cursus leer je hoe je metingen en  informatiesystemen in kunt zetten in de  verschillende fasen van het dijkbeheer en bij versterking. Deze informatie leidt tot een betrouwbare en navolgbare beoordeling en tot een geoptimaliseerd versterkingsontwerp. Zo kun je je handelingsperspectief verbeteren en kosten efficiënter werken.

Na het volgen van de cursus weet je welke mogelijkheden er zijn om beter gebruik te maken van beschikbare data- en informatiesystemen. Je weet hoe je een meetplan kunt opstellen en welke technieken beschikbaar zijn. We nemen je mee in de informatievraag en projecteren dit op de hele beheercyclus.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Succesvolle strategieën om aan dijkinformatie te komen, welke winst is te behalen, welke problemen er spelen
 • Het opzetten van een goed meetplan
 • Beschikbare meettechnieken en instrumenten
 • Het interpreteren en bij elkaar brengen van data en informatie over waterkeringen
 • Welke data is waardevol en betrouwbaar, wanneer is de informatie voldoende voor de verschillende beheerfasen (beheer en onderhoud, toetsing, versterken, calamiteitenzorg)
 • Hoe deze informatie te integreren in het beheerproces

Vorm
In de cursus licht de docent aan de hand van voorbeelden toe hoe je de ontwikkelingen in data- en informatietechnologie in het werk kan integreren en als waarde kunt toepassen. Daarnaast zet de docent casuïstiek in om de verschillende onderwerpen te illustreren. Je discussieert met de docent en mededeelnemers over de mogelijkheden die data en informatie bieden voor je eigen dijken en op welke manier deze wijze van werken ingebed kan worden in je organisatie.

Programma

Wil je weten wat je tijdens de lessen van de cursus Dijkinformatie voor Beheer en Versterken kunt verwachten? Download hieronder het totale lesprogramma. In het programma zijn onder andere de onderwerpen en docenten opgenomen.

Programma Dijkinformatie voor beheer en versterken

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Met een in-company cursus beperk je kosten en reistijd voor je medewerkers.

Wil je deze cursus in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.