Beter zuiveren door kostenbeheersing

In de cursus Beter zuiveren door kostenbeheersing worden de volgende onderwerpen behandeld:

kosten op een zuivering, kosten- en budgetbeheersing, faalkosten, eigen invloed op het beheersen van de kosten, leren en verbeteren in uw eigen organisatie, het uitwerken van een verbeterplan

Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

operators, onderhoudsmedewerkers, technologen en teamleiders op afvalwaterzuiveringen

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Vakgebied

Waterzuivering

Maximaal aantal deelnemers

16

Aantal bijeenkomsten

2

Naam coördinator

Petra Barte

Examen

ja, de cursus wordt afgesloten met een huiswerkopdracht/presentatie

Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 10-11-2017 01-12-2017 € 975,00 INSCHRIJVEN

Doel

Waar bij de cursussen Leertraject Operators van rwzi's en Voldoen aan lozingseisen de nadruk lag op de kwaliteit van het zuiveringsproces, wordt in deze cursus ook de stap gemaakt naar  kostenbeheersing op waterschappen. Kostenbeheersing is een steeds actueler wordend onderwerpingen kijken steeds kritischer naar de kosten voor energie, chemicaliën,slibverwerking en dergelijke. Hierbij kan een spanningsveld optreden tussen kwaliteit,risicobeheersing en kosten.

Om op een goede manier met dit spanningsveld om te gaan, is het van belang dat alle werknemers op een afvalwaterzuivering goed met elkaar samenwerken. Alle werknemers moeten zich bewust zijn van de eigen rol en verantwoordelijkheden om de kosten te beheersen en tegelijkertijd te voldoen aan de lozingseisen.

In deze cursus wordt daarom aandacht besteed aan het interdisciplinair verbeterplannen maken in een organisatie. Dit sluit aan op de benchmark, waarin leren en verbeteren in de eigen organisatie een belangrijk thema is. Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van de rol die je kunt spelen in het beheersen van de kosten en weet je wie in jouw organisatie hierbij nog meer betrokken zijn. Daarnaast heb je voor een praktijksituatie binnen jouw eigen waterschap samen met jouw collega's een verbeterplan gemaakt.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • kosten op een zuivering
  • kosten- en budgetbeheersing
  • faalkosten
  • eigen invloed op het beheersen van de kosten
  • leren en verbeteren in uw eigen organisatie
  • het uitwerken van een verbeterplan

Programma

Wil je weten wat je tijdens de lessen van de cursus Beter zuiveren door kostenbeheersing  kunt verwachten? Download hieronder het totale lesprogramma. In het programma zijn onder andere de onderwerpen en docenten opgenomen.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Met een in-company cursus beperk je kosten en reistijd voor je medewerkers.

Wil je deze cursus in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.

Indruk cursus (schaal 1 - 5)

4,0

Deze cursus brengt veel meer dan inzicht in kosten; de cursus geeft met name ook inzicht in de centrale rol van de beheerder in het beheersen van kosten voor het zuiveringssysteem. De beheerder heeft namelijk veel inzicht in de samenhang tussen onderdelen en activiteiten; vanuit dat inzicht kan hij een wezenlijke bijdrage leveren aan kostenbeheersing.

Peter Knaapen (Hoogheemraadschap van Rijnland)