Zuiveren met Anammox

In de cursus Zuiveren met Anammox komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • principes en werking van Anammox
  • stikstofcyclus
  • inzicht in energieverbruik van eigen zuivering
  • toepassing bij bestaande installaties
Neem contact op met ons

Algemeen

Doelgroep

(proces)operators, (proces)technologen

Instapniveau

mbo+/hbo

Toelichting instapniveau

diploma Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering (UTAZ) of Hogere techniek afvalwaterzuivering (HTAZ) van vóór 2014

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

Tussen lesdag 1 en lesdag 2 de cursus wordt van u verwacht dat u een bezoek brengt aan een zuivering om een opdracht uit te werken. Houdt rekening met uw tijdsbesteding hierin! (denk aan 16 uur)

Vakgebied

Waterzuivering

Maximaal aantal deelnemers

20

Aantal bijeenkomsten

3

Naam coördinator

Petra Barte

Bijzonderheden

  • prijs: € 995,-
  • locatie: rwzi Nieuwveer en rwzi Olburgen
Locatie Start Eind Prijs
BREDA 14-11-2017 12-12-2017 € 995,00 INSCHRIJVEN

Doel

In 2020 moeten de eerste afvalwaterzuiveringsinstallaties energie neutraal zijn. Om dit te realiseren zijn nieuwe methodes nodig om het energieverbruik te verminderen. Zo is Anammox (ANaerobe AMMonium OXidatie) ontwikkeld. Anammox is een nieuw anaeroob proces, waarbij nitriet en ammonium uit afvalwater wordt verwijderd door omzetting in stikstofgas.
Je leert hoe het Anammox proces werkt en hoe dit proces beheersbaar is binnen een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Maak kennis met een variant van Anammox, de koude Anammox, waarbij geen BZV meer nodig is voor het verwijderen van stikstof.
Na afloop van de cursus ben je in staat om voor de eigen zuivering een technische en economische afweging te maken of Anammox een geschikt alternatief is om energie te besparen.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • principes en werking van Anammox;
  • stikstofcyclus;
  • inzicht in energieverbruik van eigen zuivering;
  • toepassing bij bestaande installaties.

Vorm

De cursus bevat 3 elementen: vakspecifiek, praktijkervaring en de toepassing. De docent licht de procesmatige-, technische- en economische aspecten van Anammox toe aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Je brengt het energieverbruik van een eigen zuivering in kaart (kosteneffectiviteit) en vergelijkt deze met anderen. In het kader van 'gluren bij de buren' bezoek je een Anammox en krijg je zicht hoe je Anammox toepast. Je sluit de cursus af met een opdracht.

Programma

Wil je weten wat je tijdens de lessen van de cursus 'Zuiveren met Anammox' kunt verwachten? Download hieronder het totale programma. In het programma zijn onder andere de onderwerpen en docenten opgenomen.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Met een in-company training beperk je kosten en reistijd voor je medewerkers.

Wil je deze cursus in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.

Waterkennis op peil

Je waterkennis op peil houden?

Deze cursus is onderdeel van de Actualiteiten reeks en bedoeld voor oud-cursisten en andere geïnteresseerden die hun kennis willen opfrissen.

Jan Willem Mulder

Docent aan het woord

'De laatste 10 jaar zijn alternatieve oplossingen voor stikstofverwijdering sterk in opkomst. Zoals het anammox proces. Dit stelt medewerkers van afvalwater zuiveringsinstallaties voor nieuwe uitdagingen. Het biedt kansen om hun installaties op een duurzame manier te optimaliseren.

De cursus 'Zuiveren met Anammox' biedt cursisten een combinatie van basiskennis over het anammox proces en de praktische toepassingsmogelijkheden. Tijdens huiswerkopdracht verdiepen cursisten zich in groepen in hun eigen installaties. Ik merk dat dit leidt tot het vergroten van het inzicht in de eigen installaties, tot veel onderlinge interactie, en het uitwisselen van ervaringen binnen de hele cursusgroep. Dit beperkt zich niet tot het anammox proces alleen. Medewerkers van verschillende organisaties komen zo dichter tot elkaar.'

Jan Mulder, Evides.

Docententeam Zuiveren met Anammox

Docententeam Zuiveren met Anammox