Digitaal examen

Een digitaal examen van Wateropleidingen wordt samengesteld, afgenomen en beoordeeld volgens de examenprocedure uit ons kwaliteitssysteem (ISO 9001). Zo garanderen we bij Wateropleidingen dat de resultaten op een betrouwbare en objectieve manier vastgesteld worden.

Neem contact op met ons

Een digitaal examen wordt samengesteld, afgenomen en beoordeeld volgens de examenprocedure uit ons kwaliteitssysteem (ISO 9001). Zo garanderen we dat de resultaten op een betrouwbare en objectieve manier vastgesteld worden.

Examenprocedure - voorafgaand aan het examen

 • Opstellen toetsmatrijs door examencommissie. In een toetsmatrijs wordt de tijdsduur van het examen, aantal examenvragen en de verhouding tussen kennis-, inzicht- en toepassingsvragen vastgesteld.
 • Opstellen examenvragen aan de hand van de leerdoelen en de lesstof uitgevoerd door docenten.
 • Didactisch en taalkundig controle examenvragen door didactisch adviseur.
 • Selectie van de examenvragen voor het examen door didactisch adviseur.
 • Controle examen op actualiteit, tijdsduur en moeilijkheid door examencommissie.
 • Vaststellen examen door de opleidingscoördinator.

Tijdens het examen

 • Afname digitaal examen onder toezicht van surveillanten.

Na afloop van het examen

 • Anoniem en onafhankelijk nakijken examens door twee examinatoren.
 • Verwerken resultaten per examenvraag van beide examinatoren in een cijferspreadsheet.
 • Controle verschil in resultaten van de examinatoren door opleidingscoördinator. Bij grote afwijkingen worden de examinatoren gevraagd om hun beoordeling te herzien.
 • Statistische analyse om de kwaliteit van het examen te bepalen. Aan de hand van de spreiding tussen de scores per vraag wordt vastgesteld of de vraagstelling goed was, of de examenvraag gemeten heeft wat we wilden meten en of mensen die een hoge score voor het examen hebben, ook een hoge score voor die examenvraag hebben behaald. Indien een examenvraag onvoldoende kwaliteit heeft, wordt deze geschrapt uit het examen.
 • Definitief vaststellen van het cijfer door de opleidingscoördinator.
 • Bekendmaking van de resultaten.

Na maximaal 5 weken na het afnemen van het examen wordt het definitief cijfer vastgesteld en bekendgemaakt.

Wateropleidingen toetst nu ook digitaal