Opleidingsconcept

het opleidingsconcept van Wateropleidingen en bijbehorende kernwaarden.

Neem contact op met ons

Ons opleidingsaanbod is bestemd voor medewerkers in de Watersector. Het doel van Wateropleidingen is om cursisten te voorzien van actueel lesmateriaal, een deskundige docent en cursisten-collega’s met een vergelijkbaar opleidingsniveau, zodat cursisten optimale leerresultaten kunnen behalen en deze kennis kunnen toepassen binnen hun huidige werk. Hiertoe spant Wateropleidingen zich in om de behoeften aan kennis binnen de watersector door en door te kennen. Onze kernwaarden zijn:

  • Klantgedreven en vraaggericht
  • Gericht op kennis voor de waterprofessional
  • Innovatief in het toepassen van werkvormen
  • Zorgvuldig en betrouwbaar op de organisatie van de opleidingen en examinering

Om onze visie te expliciteren biedt het didactisch model een goede kapstok. Het model toont een overzicht van alle didactische vraagstukken waar je mee te maken krijgt als er onderwijs wordt gegeven.

Opleidingsconcept

Wateropleidingen wil praktijkgericht en toepasbaar opleiden. Opleiden is, volgens ons, zinvol wanneer de nieuwe kennis of vaardigheden in de dagelijkse beroepspraktijk effect hebben. Daarom gebruiken wij dit principe bij het ontwerpen en ontwikkelen van onze opleidingen.

Wij maken steeds meer gebruik van blended learning: een combinatie van boeiende lesdagen met zinvolle e-learning. Via e-learning wordt lesstof geoefend en kennis gedeeld. Tijdens de lesdagen wordt meer de nadruk gelegd op de praktijk en de toepasbaarheid van de kennis.

Docent uit de praktijk
Bij de uitvoering van onze opleidingen heeft de docent een cruciale rol. Daarom besteedt Wateropleidingen veel aandacht aan de werving en selectie van de docenten. Alle opleidingen worden verzorgd door docenten uit de watersector die zelf werkzaam zijn in de sector. Zij brengen hun kennis en ervaring in en kunnen vragen van cursisten beantwoorden vanuit de praktijk.

Uitdagende lesdagen
Tijdens onze lesdagen krijgt de cursist door de praktijkgerichte docent de lesstof aangereikt,  werkt aan cases, praktijkopdrachten en oefeningen. Maar omdat iedere cursist ook werkzaam is in de watersector is er veel aandacht voor interessante discussies, uitwisseling van best practices en presentaties over elkaars werkomgeving en ervaringen.

Digitale Wateropleidingen
Tijdens onze opleidingen maakt de cursist meestal gebruik van de Digitale Wateropleidingen. De cursist vindt op deze omgeving de voorbereidingen, de lesstof, oefenvragen, links naar zinvolle websites en opdrachten.