Docent in the picture

E-Docentennieuws: Docent in the picture-Martijn Klootwijk

Neem contact op met ons

In elke nieuwsbrief zal één van onze docenten zich voorstellen en zijn/haar doceerervaringen met u delen.

In deze nieuwsbrief staat Martijn Klootwijk in the picture, docent in het vakgebied Riolering. In het dagelijks leven werkzaam als manager stedelijk water bij de Gemeente Breda.

Na te zijn afgestudeerd aan de TU Delft (gezondheidstechniek), ben ik aan de slag gegaan bij de gemeente Den Haag en heb daar veel ervaring opgedaan met rioolvervanging. Deze kennis en ervaring heb ik meegenomen naar de gemeente Breda en gebruik ik optimaal in mijn lessen rioleringstechniek en rioleringsbeheer voor Wateropleidingen. Breda zie ik als een grote proeftuin, waar ik dan ook dagelijks op de proef wordt gesteld. Het is continue schakelen tussen proces en inhoud, onder- en bovengrond, riolering en zuivering, ambtenaren en bestuurders, kennis opdoen en kennis delen, dag-uren en avond-uren. Soms best vermoeiend om na een lange dag vergaderen en regelen, 's avonds weer voor de klas te staan. Maar gelukkig geeft het lesgeven vaak ook weer nieuwe energie. Zeker als de cursisten met eigen voorbeelden uit de praktijk komen en je door het stellen van vragen, je soms ook weer aan het denken zetten. Moeilijkste is om te gaan met niveauverschillen, wat voor de een gesneden koek is kan voor de ander compleet nieuw zijn. Neem bijvoorbeeld relinen, als je er frequent mee in aanraking komt als gemeentelijk medewerker dan weet je er al snel veel van, maar voor een medewerker van een waterschap is het al snel een ver van je bed show. Naast schakelen is het dus ook balanceren, balanceren tussen cursisten en balanceren tussen de starre analoge en dynamische digitale omgeving.

Martijn Klootwijk met minister Schultz -van Haegen (2)