Goede vragen stellen een hele opgave

Docentennieuws item: Goede vragen stellen

Neem contact op met ons

Als docent stel je regelmatig vragen aan je cursisten om te testen in hoeverre ze de lesstof beheersen. De antwoorden kunnen je vaak erg verrassen. Het niveau van de cursisten blijkt soms hoger dan verwacht, omdat ze jou wijzen op een andere oplossing.

De antwoorden op de vragen in de afbeeldingen zijn hier voorbeelden van. In de eerste afbeelding is door het anders interpreteren van de vraag een ander antwoord gegeven dan verwacht; de letters van de woorden zijn in alfabetische volgorde geplaatst. Bij de tweede vraag is creatief omgegaan met de term ‘hard water'.

Regelmatig ontdek je als docent dat vragen anders worden geïnterpreteerd of andere antwoorden worden gegeven dan vooraf verwacht. Deze antwoorden hoeven niet altijd per definitie fout te zijn. Immers zij die ‘out of the box' denken tonen zich een ware meester.

Hoe zorg je er nu voor dat je als docent goede en duidelijke vragen stelt? Welke kennis van de cursist wil je exact toetsen met een opgave?

Het beantwoorden van deze vragen is de opgave waarmee je als docent aan de slag gaat tijdens onze Masterclass het Opstellen van toetsvragen.

Ook als je als docent voor Wateropleidingen nog niet het verzoek hebt gekregen tentamenopgaven op te stellen is deze training nuttig. Het leert je naast het opstellen van goede vragen ook de essentie van wat je de cursisten echt wilt leren doorgronden.

Kortom: zet dinsdag 18 maart 2014 (18:00-21:30) in je agenda en meld je direct aan bij Gijs Koning voor deze interessante Masterclass!

1. Toetsvraag dyslexie 364
1. Toetsvraag ijs 364