Werkvorm: de toepasronde

E-docentennieuws item: Werkvorm de toepasronde

Neem contact op met ons

De werkvorm ‘toepasronde' kun je gebruiken om cursisten na afloop van een stuk theorie na te laten denken hoe zij de informatie gaan toepassen in de praktijk. De lesstof gaat vaak pas echt leven als cursisten moeten nadenken welke consequenties de nieuwe informatie heeft voor hun eigen werk: "wat betekent dit nu voor mij?".

Volg de onderstaande stappen om de werkvorm toe te passen in de les:

  • Kondig de opdracht aan. Vertel de cursisten over welk onderwerp je wat gaat vertellen en geef aan dat zij aan het einde van het verhaal moeten bedenken welke consequenties de informatie heeft voor hun werk.
  • Begin met het presenteren van de lesstof.
  • Geef na afloop van het stuk theorie de groep bedenktijd, om na te gaan wat de consequenties zijn van de nieuwe informatie voor hun praktijk. Stel ook de vraag hoe zij de lesstof kunnen toepassen. Laat cursisten dit individueel bedenken.
  • Als iedereen heeft nagedacht, nodig je een cursist uit om zijn ideeën met de groep te delen. Geef eventueel een kader aan voor de spreektijd (bijvoorbeeld twee minuten). Als de cursist uitgesproken is, vraag dan aan wie hij de beurt wil doorgeven. Op deze manier blijft de activiteit in de groep. Noteer ondertussen alle toepassingen onder elkaar op een flap.
  • Geef tot slot een samenvatting van wat de cursisten verteld hebben en ga in op opvallende zaken.
3. Knowledge transfer 364