Werkvorm: drie woorden

E-docentennieuws bericht: Werkvorm - drie woorden

Neem contact op met ons

Tijdens uw les kunt u cursisten op verschillende manieren met de lesstof laten werken. Ter inspiratie wordt in deze nieuwsbrief steeds één activerende werkvorm beschreven.

Werkvorm: drie woorden

Na afloop van een cursusdag is er vaak weinig tijd en energie voor reflectie. Een werkvorm waarmee u toch op een korte kernachtige manier een reflectiemoment inbouwt, is de werkvorm ‘drie woorden'.

Cursisten geven in deze werkvorm in drie woorden antwoord op een reflectievraag. Hiermee biedt u cursisten voldoende structuur hoe hun antwoord er uit moet zien en voorkomt u dat cursisten te uitgebreid antwoorden of dichtslaan.

Volg de onderstaande stappen om de werkvorm toe te passen in de les:

  • Bedenk van te voren een goede vraag en schrijf deze op een flap. De vraag kan bijvoorbeeld gaan over de ervaring van deze cursusdag, of de ontwikkeling van de cursist met betrekking tot het lesonderwerp.
  • Geef aan dat u wilt dat de cursisten in drie woorden hun antwoord formuleren. Geef de groep vervolgens enkele minuten bedenktijd.
  • Optioneel kunt u cursisten eerst hun antwoord in duo's laten uitwisselen. Iedereen heeft dan al iets gezegd, dus is het minder spannend om voor de groep te reageren.
  • Nodig één van de cursisten uit om als eerste zijn drie woorden te noemen. Als de tijd het toelaat kunt u hem of haar vragen om één van de woorden nader toe te lichten. Vraag vervolgens aan deze cursist om het woord door te geven aan iemand anders. Overweeg of u iedereen wilt afgaan. Eventueel kunt u na vier of vijf beurten vragen of iemand nog iets heel anders wil toevoegen aan de reflectie.
Werkvorm drie woorden