Digitaal nakijken tentamens

E-docentennieuws bericht: Digitaal nakijken tentamens

Neem contact op met ons

Wateropleidingen gaat steeds meer digitaal. We hebben de Digitale Wateropleidingen (DWO) ingevoerd en daarnaast gaat bijna al onze correspondentie via de mail. We blijven onze procedures bekijken op zaken die we wellicht nog verder kunnen digitaliseren, met als doel het proces efficiënter te laten verlopen.

Bij de procedure voor het nakijken van tentamens wordt het gemaakte werk van de cursisten gekopieerd en naar de nakijkers verstuurd om te beoordelen. We hebben onderzocht of we dit proces ook konden digitaliseren. Aangezien dit grote consequenties voor onze nakijkers zou hebben, hebben we eerst naar hun mening gevraagd.

Uit de reacties blijkt dat er, met onze huidige manier van tentamineren, een sterke voorkeur is voor het nakijken op papier.

Daarnaast werd aangegeven dat digitaal nakijken van tentamens zeker een optie is als onderstaande punten mogelijk zijn:

  • cursisten voeren de antwoorden ook digitaal in
  • de tentamens moeten vraag voor vraag te beoordelen zijn
  • de score en eventuele opmerkingen moeten eenvoudig op het tentamen ingevoerd kunnen worden.

De mening van de nakijkers wordt erg gewaardeerd en daarom zullen wij op dit moment niets veranderen aan de manier van nakijken.

Mochten wij in de toekomst digitaal gaan toetsen dan zullen we bovenstaande wensen meenemen om het digitaal nakijken mogelijk en werkbaar te maken.

Digitaal toetsen