Docent in the picture

E-docentenieuws bericht: Docent in the picture

Neem contact op met ons

In elke nieuwsbrief zal één van onze docenten zich voorstellen en zijn/haar doceerervaringen met u delen.

In deze nieuwsbrief staat Gerrie de Boer in the picture. Hij is werkzaam als parketsecretaris binnen het Functioneel Parket, eenheid Amsterdam. Vanaf 2008 treedt hij voor Wateropleidingen op als docent voor de theoriedagen van de Permanente her- en bijscholing.

Ik besteed altijd veel aandacht aan de inhoud en opbouw van mijn lessen. Ik streef er naar dat de cursisten tevreden en met extra handvatten naar huis gaan. Dit wordt door de cursisten altijd als zeer positief ervaren, wat ook blijkt uit de evaluaties.

Ook mijn eigen ervaringen zijn positief. Ik ben zeer tevreden over de randvoorwaarden waaronder ik mijn cursussen kan en mag verzorgen. De leslocaties zijn over het algemeen prima, alsmede de lunches. Daar komt bij, dat ik vanuit Wateropleidingen altijd ruim van tevoren het verzoek krijg om als docent op te treden. Ook ervaar ik de ‘aftrap' door iemand van  Wateropleidingen als positief, zodat ik mij alleen op de inhoud van mijn lessen hoef te richten.

De jaarlijkse docentendag van Wateropleidingen vind ik zeker van toegevoegde waarde. Er spreekt veel waardering uit voor de docent en de verkiezing van de ‘docent van het jaar' ervaar ik als een extra waardering voor de betreffende docent.

Mijn tip voor collega-docenten is dat een gedegen voorbereiding en opbouw altijd resultaat heeft. Daarnaast is het heel belangrijk de ‘taal' van de handhaver te spreken.

Gerrie de Boer