De praktijk in de les

E-docentennieuws bericht: De praktijk in de les

Neem contact op met ons

Cursisten waarderen onze opleidingen omdat ze praktijkgericht zijn. Daarom blijven we werken aan het concretiseren van deze praktijkgerichtheid. Hoe hoger de praktijkgerichtheid van een opleiding, hoe meer cursisten de kennis onderling delen en inzetten in hun werk. Wateropleidingen maakt waar wat ze belooft.

Twee belangrijke pijlers om de praktijkgerichtheid te garanderen zijn aan de ene kant de vraag van en het overleg met de specialisten uit de sector bij de opzet van een opleiding en aan de andere kant natuurlijk jullie, de docenten uit de praktijk. Echt de praktijk benutten vraagt van ons inzicht in de mogelijkheden. Docenten krijgen handreikingen om de praktijk in de les in te brengen. Daarbij blijft het natuurlijk een feit dat sommige opleidingen veel praktijkgerichter zijn dan andere. Voor de komende periode inventariseren we de werkvormen die docenten nu al gebruiken om de praktijkgerichtheid in de lessen te verhogen. In dit filmpje is te zien hoe docent Kees Snaterse de praktijk bespreekt in een leergesprek tijdens de Basisopleiding Riolering. En dit filmpje laat zien hoe Peter Wassenaar instructie geeft voor het maken van een rekenopdracht tijdens de opleiding Uitvoerder Water.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Vernooij  (06) 12 16 0232.

Praktijkgerichtheid