Werkvorm: Stuurvragen

E-docentennieuws bericht: Werkvorm- Stuurvragen

Neem contact op met ons

Tijdens uw les kunt u cursisten op verschillende manieren met de lesstof laten werken. Ter inspiratie wordt in deze nieuwsbrief steeds één activerende werkvorm beschreven.

Werkvorm: Stuurvragen

Met deze werkvorm hangt u uw verhaal op aan een aantal stuurvragen. Als u zelf diep in de materie zit kan het lastig zijn om onderdelen van de lesstof kort en duidelijk uiteen te zetten. Door vooraf te bekijken welke vragen het meest relevant zijn om te behandelen en daar uw verhaal omheen te bouwen, voorkomt u dat u teveel (of te weinig) informatie geeft. Voor cursisten bieden de stuurvragen een duidelijke structuur om te luisteren.

U kunt de werkvorm als volgt toepassen in de les:

  • Bepaal welke punten u wilt bespreken en formuleer de bijbehorende vragen waaraan u het verhaal kunt ophangen. U kunt deze stap zelf doen, als u uw les aan het voorbereiden bent, maar u kunt dit ook in de les samen met de cursisten bepalen.
  • Maak aan de cursisten duidelijk welke stuurvragen centraal staan in uw verhaal. Schrijf ze eventueel op een flap.
  • Vertel vervolgens uw verhaal aan de hand van de vragen.
  • Beantwoord ten slotte nog de vragen die spelen bij de cursisten.

Voorbeeldvragen:

  • Wat was de aanleiding van de vernieuwing?
  • Wat is tot nu toe gedaan?
  • Wat gaat er veranderen?
  • Wat betekent dit voor ... (personeel, kosten, etc.)?
  • Hoe ging dit vroeger?
  • Welke resultaten zijn er tot nu toe geboekt?
Werkvorm-stuurvragen