Feelings are facts!

E-docentennieuws bericht: Feelings are facts!

Neem contact op met ons

Werken met trainingsacteurs: een waardevol onderdeel van de cursus

Als je in je werk te maken krijgt met situaties waarin je een slechtnieuwsgesprek moet voeren, iemand moet verbaliseren, te maken krijgt met weerstand of zelfs agressie, dan kun je veel profijt hebben als je geoefend hebt met een trainingsacteur. Met het uitspelen van lastige situaties, krijg je meer inzicht in je eigen handelen en het gedrag van de ander. Je beseft immers niet altijd dat het eerste contact met iemand cruciaal is en vaak bepalend is hoe de communicatie verder zal verlopen.

Met onze rollenspelen in de communicatietrainingen van Wateropleidingen hebben we afgelopen jaren gewerkt aan de verbale en non-verbale communicatie van de Bever- en Muskusrattenbestrijders en de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's). Zij hebben de meerwaarde van het werken met trainingsacteurs al ervaren!

Bij aanvang van de training merken wij wel eens weerstand omdat het rollenspel als niet realistisch of een toneelstukje wordt gezien. Maar juist in een rollenspel ontdek je wat voor effect jouw handelen heeft op anderen. Het gaat in de cursussen en bij de rollenspelen niet om beoordeeld worden, maar juist om elkaar feedback geven over de manier van communiceren. Ook geven wij de cursist tips & tricks die zij in het vervolg kunnen gebruiken. Het is goed om aan het eind van de cursus te horen dat het veel heeft opgeleverd en de rollenspelen als eye-opener werden ervaren. Als trainingsacteurs halen wij dus ook veel voldoening uit ons werk als we positieve veranderingen zien in hoe mensen sneller hun doel bereiken door nóg beter te communiceren!

Trainingsacteurs van Wateropleidingen:
Suus van den Broek
Kees Hassink
Liejan Kolsters
Nico Schmieman

Werken met trainingsacteurs