Meer praktijk in de les

E-docentennieuws bericht: Meer praktijk in de les

Neem contact op met ons

Een kijkje in de keuken: "Hoe behandelen docenten Michel Moens en Martijn Klootwijk de praktijk van de deelnemers tijdens de les?"

Uit de evaluaties weten we dat cursisten de opleidingen van Wateropleidingen waarderen omdat ze praktijkgericht zijn. Een belangrijk aspect dus, waar we altijd aan blijven werken. Hoe hoger de praktijkgerichtheid van een opleiding, hoe meer cursisten de kennis onderling delen en inzetten in hun werk. Wateropleidingen maakt waar wat ze belooft.

Michel Moens (docent Basisopleiding riolering) maakt vooral kleine oefeningen waarin cursisten praktijkervaringen uitwisselen. In tweetallen krijgen cursisten de opdracht een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. De vertaalslag naar de praktijk maakt Michel door cursisten elkaar bewustwordingsvragen te laten stellen. Bewustwordingsvragen zijn vragen die om informatie vragen, niet om een oordeel. Deze vragen beginnen niet met ‘wat vind je ...?' maar met ‘wanneer',  ‘hoeveel', of ‘wat'. Een paar voorbeelden zijn:

  • Waar let je op bij het schrijven van een GRP?
  • Wat is tijdens de afgelopen planperiode doelmatig uitgevoerd?

Zo toetst de cursist zijn theorie aan de buitenwereld en krijgt hij inzicht in verbetermogelijkheden voor zijn eigen werkpraktijk.

Martijn Klootwijk (docent Basisopleiding riolering) hanteert een andere methode. Hij kiest er voor om cursisten hun eigen werk in de les te laten gebruiken. Voorafgaand aan de bijeenkomst gaf hij de cursisten via de DWO de opdracht om de benchmark van riolering mee te nemen. In het filmpje (rechts op deze pagina) is te zien hoe Martijn dit aanpakt, welke stappen hij zet tijdens de les en de leeropbrengst voor de cursisten.

Meer informatie over het benutten van de praktijk in de les? Neem voor inspirerende tips contact op met Els Vernooij (06) 12 16 0232.

Meer praktijk in de lessen van Wateropleidingen