Werkvorm Plus of min

E-docentennieuws bericht: werkvorm plus of min

Neem contact op met ons

Tijdens uw les kunt u cursisten op verschillende manieren met de lesstof laten werken. Ter inspiratie wordt in deze nieuwsbrief steeds één activerende werkvorm beschreven.

Werkvorm: plus/min

De werkvorm ‘plus/min' kan gebruikt worden voor een brainstorm, waarbij je met de cursisten nadenkt over mogelijke oplossingen voor een vraagstuk. Als je veel ideeën hebt verzameld kan het lastig zijn om hier een goede keuze uit te maken. Hier komt de werkvorm ‘plus/min' van pas. Van ieder idee worden de voors en tegens onderzocht en vervolgens gewogen.

Je kunt de werkvorm als volgt toepassen in de les:

  • Inventariseer eerst met de cursisten mogelijke oplossingen met betrekking tot een bepaald vraagstuk. Schrijf hun ideeën op een flap. Houd achter de opties ruimte voor twee kolommen, waar straks de plus- en minpunten komen te staan.
  • Vraag aan de cursisten om plus en minpunten in te brengen. Begin bij de eerste oplossing, en stel de vraag ‘welke pluspunten zie je bij dit idee?' Laat de cursisten spuien. Vraag vervolgens: ‘zie je ook minpunten?' Laat cursisten in een hoog tempo de plus- en minpunten voor alle mogelijke oplossingen aanvullen.
  • Als optionele vervolgstap kun je de cursisten vragen om de plus- en minpunten te gaan wegen, door stickers te plakken. Geef hen rode stickers voor de minpunten en groene stickers voor de pluspunten (bijvoorbeeld drie van elke kleur). Tel vervolgens hoeveel stickers elk idee heeft gekregen. Als een idee zowel veel groene als rode stickers heeft gekregen, bespreek dan hoe de minpunten zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.
  • Indien gewenst kun je ten slotte de verschillende mogelijkheden en meningen verder verkennen met een groepsdiscussie.
Werkvorm-voor en nadelen