Werkvorm Reconstructie

E-docentennieuws artikel: Werkvorm reconstructie

Neem contact op met ons

Tijdens je les kan je cursisten op verschillende manieren met de lesstof laten werken. Ter inspiratie wordt in deze nieuwsbrief steeds één activerende werkvorm beschreven.

Werkvorm: Reconstructie

Deze werkvorm is geschikt voor het uitleggen van een model of stappenplan.  Het model wordt in stukken geknipt, cursisten krijgen vervolgens de opdracht om het te reconstrueren. Dit helpt cursisten om gevoel te krijgen voor de complexiteit van de werkelijkheid.

Voorbereiding
Bepaal vooraf of je de oefening individueel, in tweetallen of in kleine groepjes wilt laten doen. Kopieer het model, stappenplan of de procedure die je tijdens de lesdag wilt uitleggen. Knip het vervolgens op in een aantal werkbare stukken. Let daarbij op dat je niet aan de manier van knippen ziet hoe de stukken aan elkaar gepast moeten worden. Zet de oplossing ook op papier.

De werkvorm kan tijdens de lesdag als volgt verlopen:

  • Introduceer de oefening en vertel cursisten dat je hen met een model wilt laten werken. Het model wordt dus niet eerst uitgelegd. Vraag cursisten om op basis van hun eigen kennis en ervaring na te denken over het model of de volgorde van de stappen/procedures. Geef alleen de informatie die zij nodig hebben om het model te kunnen vormen, zoals wat voor soort model het is en waar je het model voor kunt gebruiken.
  • Geef de groep vervolgens de tijd om het model te reconstrueren. Loop tijdens de oefening rond en kijk wanneer de cursisten klaar zijn.
  • Deel de oplossing bij voorkeur op papier uit, zodat cursisten zelf kunnen controleren wat goed en fout was. Bespreek ten slotte de oefening gezamenlijk na, en geef cursisten de kans om vragen te stellen of discussiepunten te bespreken. Licht waar nodig het model verder toe.
Werkvorm Reconstructie