Werkvorm: werkt wel/werkt niet

E-docentennieuws bericht: Werkvorm-werkt wel/werkt niet

Neem contact op met ons

Tijdens je les kan je cursisten op verschillende manieren met de lesstof laten werken. Ter inspiratie wordt in deze nieuwsbrief steeds één activerende werkvorm beschreven.

Werkvorm: werkt wel/werkt niet

Bij de werkvorm werkt wel/werkt niet beschrijft de docent een lastige situatie en een mogelijkheid hoe hier op gereageerd kan worden. De cursisten bedenken of zij vinden dat de interventie werkt of niet. Om hun standpunt duidelijk te maken, nemen zij positie in op een denkbeeldige lijn die loopt van ‘werkt wel' tot ‘werkt niet'. Met deze werkvorm kan je met de hele groep tegelijkertijd nadenken over een casus en de effectieve aanpak daarvan.

De werkvorm kan tijdens de lesdag als volgt verlopen:

  • Vraag alle cursisten om op te staan en voorin het lokaal te komen.
  • Als de cursisten staan, licht je kort de situatie toe die je met hen wilt bespreken. Houd de toelichting beknopt. Noem alleen de situatie en het gedrag of de interventie die je voorstelt. Vraag vervolgens: ‘Dit is de situatie. Stel ik zou dit zeggen/doen: "....". Werkt dit wel of niet?'
  • Vraag de cursisten direct daarna om positie in te nemen op de denkbeeldige lijn die loopt van de ene kant naar de andere kan van de zaal. Loop zelf heen en weer om aan te wijzen waar ‘werkt wel' en waar ‘werkt niet' is.
  • Vraag vervolgens een aantal deelnemers om toe te lichten waarom ze juist aan die kant van de lijn zijn gaan staan. Nodig hen uit om concreet te zeggen of voor te doen wat in hun ogen wel werkt. Sluit af met de vraag wie nog een punt heeft dat nog niet is genoemd.
  • Vat ten slotte de belangrijkste tips en aandachtspunten samen en leg eventueel een theorie uit waarin deze punten terugkomen.
Werkvorm werkt wel werkt niet