Wil je ook meer impact van je les?

E-docentennieuws bericht: Wil je ook meer impact van je les?

Neem contact op met ons

Als docent bij Wateropleidingen zit je ongetwijfeld wel eens met de vraag: Hoe kan ik aansluiten bij het werk van mijn cursisten? Hoe doe ik dat? Een veel gekozen oplossing is om veel te vertellen over je eigen praktijk. Echter, soms sluit dit toch niet aan en daarnaast ben je dan als docent veel aan het woord.

Ideaal zou het zijn wanneer je de kans hebt om de cursisten een opdracht te geven die zij op hun werk kunnen maken voor  jij ze weer treft tijdens de volgende les. Tijdens het maken van de opdracht denken cursisten al na over het probleem, ze bespreken het vaak met leidinggevenden of collega's, én ze bedenken zélf hoe ze de lesstof kunnen gebruiken in de praktijk.

Wateropleidingen biedt praktijkgerichte opleidingen. Daar willen wij ook op afgerekend worden. Voor iedere docent de schone taak om zijn of haar opleiding te bezien en te beslissen of een werkvorm geschikt is om de link naar de praktijk te maken.

Dat is mooi gezegd, maar hoe doe je dat?

5 vragen die je jezelf kan stellen tijdens de voorbereiding van je les:

  • Waar zitten momenten in mijn les waar de cursisten de kennis toetsen aan bruikbaarheid voor hun eigen werk?
  • Kan ik een opdracht aanbieden via de Digitale Wateropleidingen?
  • Heb ik mogelijkheden om de opdracht tijdens de les individueel, in tweetallen, in groepen of klassikaal te bespreken?
  • Zijn er mogelijkheden om een excursie te organiseren of een bezoek aan het werk te plannen?
  • Welke mogelijkheden heb ik na afloop van mijn les om de cursisten gericht met de nieuwe kennis aan de slag te laten gaan?

Samenvattend: bedenk waar de cursisten de kennis kunnen gebruiken en bouw dat in. Heb je meer tips nodig, bel je opleidingscoördinator bij Wateropleidingen. Daar zijn we voor.

Hieronder vind je 2 foto-impressies waarin de praktijk aandacht krijgt tijdens de lessen.

Meer informatie: Els Vernooij (06) 12 16 0232.

Werken met e en praktijkopdracht