De vragenbak

E-docentennieuws bericht: De vragenbak

Neem contact op met ons

Het gebruik van werkvormen tijdens je les, stimuleert de betrokkenheid van je cursisten. Bij de werkvorm ‘vragenbak' schrijven cursisten hun vraag op een strook papier. De docent verzamelt de stroken in een bak. Cursisten trekken vervolgens om de beurt een vraag.

Pas deze werkvorm als volgt toe tijdens je les:

  • Bedenk vooraf hoeveel vragen je wilt verzamelen en behandelen en hoeveel stroken je moet uitdelen.
  • Vraag een aantal cursisten een vraag te bedenken en op te schrijven. De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de lesstof die je zojuist hebt uitgelegd, of over praktijksituaties of - problemen waar cursisten in hun werk mee te maken hebben.
  • Laat alle stroken op dezelfde manier opvouwen en verzamel ze in een bak.
  • Ga vervolgens met de bak rond en vraag een cursist die geen vraag heeft ingeleverd om een vraag te trekken en voor te lezen.
  • Geef de groep even gelegenheid om over de vraag na te denken en wissel vervolgens met de groep de antwoorden op de vraag uit. Ga vervolgens door met de volgende vraag. Je kunt er voor kiezen om meerdere vragen achter elkaar te laten beantwoorden, maar je kunt er ook voor kiezen om ter afwisseling op je les af en toe een vraag te trekken.

Als variatie op deze werkvorm kun je vooraf zelf vragen verzinnen. Ook kun je de vragenbak gebruiken om cursisten ervaringen te laten uitwisselen. Vraag hen bijvoorbeeld om de volgende vraag te beantwoorden: "van welke ervaring zouden anderen ook iets kunnen leren?". Verzamel deze ervaringen in de bak en bespreek met de groep.

Succes!

Wateropleidingen De vragenbak