Nieuwe opleiding Dijktechniek

E-Docentennieuws: Nieuwe opleiding Dijktechniek

Neem contact op met ons

Heb je al gelezen of gehoord over onze nieuwe opleiding Dijktechniek? Wateropleidingen werkt  op dit aan de ontwikkeling van deze opleiding. We worden hierin bijgestaan door een Raad van Advies en specialisten van Waterschappen, Rijkswaterstaat, ingenieurs- en adviesbureaus met aannemers.

We ontwikkelen deze opleiding omdat waterschappen en Rijkswaterstaat de komende jaren voor een grote opgave op het gebied van dijkversterkingen staan. Alle dijken moeten op het wettelijke veiligheidsniveau komen. En daar zijn goed opgeleide mensen voor nodig. Wateropleidingen leidt deze cursisten vanaf 4 februari 2016 op.

De opleiding Dijktechniek is een combinatie van digitale zelfstudie, opdrachten, klassikale bijeenkomsten en leren in de praktijk. De opleiding is bedoeld voor technische managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici. Onze aankomend cursisten hebben minimaal hbo-niveau en enkele jaren werkervaring. De opleiding wordt verdeeld over 20 lesdagen en bestaat uit 4 modules.

  • Module Dijkenbouw (8 dagen)
  • Module Dijkontwerp 2.0 (5 dagen)
  • Module Dijkversterking in uitvoering (4 dagen)
  • Module Integratie & Vakmanschap (3 dagen)

Download hier de folder en het programma van opleiding Dijktechniek 
Wateropleidingen Dijktechniek folder (3098 kB) 
Programma opleiding Dijktechniek (40 kB)

Richard Jorissen, Projectdirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma
‘Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staan beheerders, adviseurs en bouwers voor een flinke opgave om veel kilometers waterkering te voldoen aan nieuwe veiligheidsnormen. Deze normen gaan we terugzien in de hele keten van activiteiten: toetsing, ontwerp, aanleg en beheer. Nu ligt de focus vooral op het ontwerp van lopende projecten. Ik voorzie een grote behoefte aan verdieping van technische kennis bij een grote groep mensen. De nieuwe opleiding Dijktechniek van Wateropleidingen, is in mijn ogen de eerste beste stap die de nieuwe generatie technisch(e) managers in de dijkenwereld kan zetten.'

Ben je enthousiast over deze nieuwe opleiding? Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met mij op (030) 60 69 418 of claudia.peters@wateropleidingen.nl.

Ken je iemand die deze opleiding absoluut moet volgen? Geef hem of haar deze informatie door.

Opleiding Dijktechniek Wateropleidingen
Opleiding Dijktechniek