Afsluiting 2015

E-docentennieuws bericht: Terugblik op het afgelopen jaar

Neem contact op met ons

Jullie enthousiasme heeft ook in 2015 bijgedragen aan een succesvolle organisatie van onze opleidingen en cursussen. We hebben veel van onze titels op inhoud herzien. En door jouw enthousiasme en inzet hebben we een nieuwe actualiteitenreeks aan ons aanbod toegevoegd. De cursisten zijn heel tevreden en worden elk jaar nog een beetje tevredener! Ik hoop dat wij ook volgend jaar op je inzet, enthousiasme en medewerking mogen rekenen. En dat we met elkaar van 2016 net zo'n succesvol jaar maken.

We kijken graag even terug op het afgelopen jaar. Jullie kennen allemaal onze mooie brochure met het open aanbod. Naast dit open aanbod hebben we in 2015 ook aan offertes gewerkt. In het oog springend zijn de cursussen voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Visuele inspectie van waterkeringen en de Arbo-trajecten bij enkele waterschappen. Dit jaar stond ook in het teken van onze buitenlandse activiteiten. Eind dit jaar hebben we de non-profit organisatie AquaDactics in Zuid-Afrika gelanceerd. AquaDactics traint trainers en ontwerpt cursussen.

Het team van Wateropleidingen wenst jou en jouw familie prettige feestdagen en een goed en succesvol Nieuwjaar.

Namens alle collega's,
Agnes Maenhout

Wateropleidingen_Agnes Maenhout