Extra aandacht voor declaraties

E-docentennieuws bericht: Extra aandacht voor declaraties

Neem contact op met ons

Al sinds jaar en dag is het gebruikelijk dat je jouw kosten en onkosten voor het verzorgen van lessen of andere werkzaamheden bij ons declareert. Ook is het gebruikelijk dat je voor jouw onkosten (reiskosten, lunch, kopieën etc.) bewijsstukken bij jouw declaratie voegt, de "bonnetjes".

Per 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling van de Belastingdienst vernieuwd. Het belang van de bonnetjes is nu nog groter geworden. Wij kunnen hierdoor zonder bewijsstukken niet tot betaling van onkosten overgaan. Betaling van onkosten zonder bonnetje wordt als loon gezien. Dat was altijd al zo, maar de verwachting is dat de fiscus hier veel strenger op gaat controleren.

Vandaar ons dringende verzoek om bij al je declaraties van onkosten het bijbehorende bewijsstuk toe te voegen.

Ook willen wij je vragen om niet te lang te wachten met declareren. Je doet ons een plezier als je:

  • voor elke cursus waarin je werkzaamheden voor ons verzorgt, een aparte declaratie maakt;
  • in hetzelfde kwartaal declareert, waarin je jouw laatste werkzaamheden voor deze cursus hebt uitgevoerd.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Ronald Hoorman (030) 60 69 404.