Docent in the picture

E-docentennieuws artikel: Docent in the picture

Neem contact op met ons

In elke nieuwsbrief stelt één van onze docenten zich voor en deelt zijn/haar doceerervaringen met je.

"Een cursus moet natuurlijk ook leuk zijn"

In deze nieuwsbrief staat Arno Rozing in the picture, docent in het vakgebied Waterveiligheid.

Na zijn opleiding MTS en HTS Civiele Techniek ging hij in 1988 aan de slag bij het toenmalige Grondmechanica Delft als projectleider op gebied van waterkeringen en geotechniek. Sinds een aantal jaren is hij expert adviseur bij Deltares. Voor Wateropleidingen verzorgt hij samen met andere docenten al jaren de cursus ‘Visuele Inspectie Waterkeringen' en de opleiding ‘Basiskennis Waterkeringen'.

Heerlijk om anderen de dingen, die je zelf zo mateloos interessant vindt, te mogen doceren. Nog veel leuker is het natuurlijk als je merkt dat ook de cursisten enthousiast worden. Een cursus is pas geslaagd, als de cursisten aangeven dat ze het interessant vinden en er veel van geleerd hebben. Uiteraard met gehaalde leerdoelen en een tevreden opdrachtgever.

In de cursus probeer ik, dit te bereiken door de theorie te voorzien van veel  foto's en video's uit de praktijk. Gelukkig dat mijn cursusonderdelen zich daarvoor goed lenen. Ervaring leert dat lesstof, aangevuld met  een demonstratie van een fysiek model (bijvoorbeeld van het afschuiven van een dijk), pas echt gaat leven en de vragen dan soms losbarsten.

Lesgeven is veel meer dan het geven van een presentatie. Didactische vaardigheden blijven ontwikkelen is belangrijk. Mijn twee tips zijn dan ook: Volg eens een didactische training of vraag feedback van een onderwijskundige. Probeer ook eens andere werkvormen. Vaak erg handig en leuk. Wateropleidingen helpt je daar graag bij.

Docent in the picture - Arno Rozing